PRM / Succesfuldt partnerskab sikrer globalt fokus på bæredygtig fjernvarme og -køling

Pressemeddelelse fra UNEP DTU Partnership
I de sidste tre år har UNEP DTU Partnership arbejdet med at udvikle, fremme og implementere grønne og effektive løsninger for fjernvarme og -køling over hele verden med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond.

Nu har fonden fornyet sin støtte til UNEP DTU Partnerships arbejde med at accelerere udbredelsen og investeringerne i fjernvarme og -køling.

Støtten vil hjælpe med at øge og udvikle partnerskabets arbejde med byers voksende behov for energi og bæredygtige løsninger.

I den nye aftale har fonden bevilget 9 millioner kroner til UNEP DTU Partnerships Copenhagen Centre on Energy Efficiency, således at centeret kan fortsætte sit arbejde med ‘The District Energy in Cities Initiative‘.

Initiativet er en af seks acceleratorer i Sustainable Energy for Alls (SEFORALL) Energy Efficiency Hub, der er placeret hos Copenhagen Centre on Energy Efficiency.

Nye projekter skal realiseres

I tre år har Bitten & Mads Clausens Fond støttet UNEP DTU Partnerships arbejde ved direkte at støtte Copenhagen Centre on Energy Efficiency med at udvide sin ekspertise og arbejde med byer over hele verden.

“Fonden støtter projekter inden for vedvarende energi og energieffektivitet, der fremmer Danfoss’ vision om bæredygtig adfærd og løsninger og har i den sammenhæng støttet UNEP DTU Partnerships arbejde. Partnerskabet har siden 2016 meget vellykket sat fjernvarme og -køling på dagsordenen i en global kontekst, med en tilgang, hvor tekniske eksperter, fra UNEP DTU Partnership, støtter direkte med information, analyse og rådgivning. District Energy in Cities Initiative fokuserer stærk på handling og resultater, der effektivt bringer nye projekter tættere på realisering, “siger Per Have, administrerende direktør for Bitten & Mads Clausens Fond.

Danfoss blev grundlagt af Mads Clausen i 1933 og er i dag en global koncern med fire forretningssegmenter: Danfoss Power Solutions, Danfoss Cooling, Danfoss Drives og Danfoss Heating. Virksomhedens produkter anvendes til køling, aircondition, opvarmning, motorkontrol og offroad-maskiner. Bitten & Mads Clausens Fond er majoritetsejer i Danfoss A/S.

Et voksende initiativ

I 2016 finansierede Bitten & Mads Clausens Fond et ‘City Office’ for District Energy in Cities-Initiativet, hos Copenhagen Centre on Energy Efficiency, som en anerkendelse af centerets rolle i at levere videnudveksling, teknisk backstopping og promovering af energieffektivitet. Finansieringen havde fokus på støtte til District Energy in Cities-Initiativet, hvor Danfoss A/S er co-lead.

“I løbet af de sidste tre år har vi med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond og Danfoss med succes kickstartet nye konkrete projekter på alle kontinenter, både inden for fjernvarme og fjernkøling, for at løse lokale udfordringer, ” siger Gabriela Dias, Head of Strategy for Business Models and Markets hos UNEP DTU Partnership, om vigtigheden af støtten.

Siden 2016 er District Energy in Cities Initiative vokset og nået ud til mere end 40 byer i Østeuropa, Asien, Afrika og Latinamerika. Initiativet har derudover en lang række nye projekter, der snart når udbudsfasen i Chile, Indien, Serbien og Marokko. Finansieringen fra Bitten & Mads Clausens Fond har været afgørende for at opnå disse resultater.

I Chile er 14 byer, herunder hovedstaden Santiago, i gang med at udforske mulighederne for fjernvarme, baseret på et pilotprojekt i byen Temuco, som Copenhagen Centre on Energy Efficiency har hjulpet i gang.

Det momentum omkring fjernvarme og -køling, som er blevet skabt, er ikke kun drevet af et ønske om at bruge energieffektivitet som værktøj til at forbygge klimaforandringer. Det er også drevet af muligheden for at begrænse luftforurening, et stort problem i mange udviklingslande og byer.

Udvidelse og skalering af projekter

Det fortsatte partnerskab med Bitten & Mads Clausens Fond giver mulighed for et bredere og mere produktivt samarbejde, i både lande med eksisterende projekter og helt nye lande.

Det åbner også muligheden for stærk inddragelse af den private sektor i District Energy in Cities Initiative.

Støtten til UNEP DTU Partnership fra fonden vil derudover kunne bruges til at bygge videre på arbejde med at udnytte potentialet ved centraliserede opvarmnings- og kølesystemer i industrien. et arbejde, der bygger på projekter med afkøling i datacentre og på energikrævende industrianlæg.

“Der sker meget inden for fjernvarme og -køling, både på det politiske niveau, men også med hensyn til at udvikle værktøjer til at vurdere teknologiens potentiale og udveksle viden. Støtten fra Bitten & Mads Clausens Fond vil hjælpe med at udvide og skalere vores projekter op så vi kan sikre maksimal effekt “, siger Gabriela Dias.

UNEP DTU Partnership og Copenhagen Centre on Energy Efficiency vil bygge videre på det eksisterende arbejde inden for fjernvarme og -køling til potentielt at dække andre centrale områder, såsom forbedret brug af både vedvarende varmekilder og overskydende varme fra industri og datacentre.

Den nye støtte vil også give mulighed for at indgå samarbejder med nye byer og lande.

En praktisk løsning

I takt med at byer bliver mere og mere vigtige i forhold til den globale økonomisk vækst og socioøkonomiske udvikling, anerkendes de mere og mere som indflydelsesrige aktører og beslutningstagere i den globale overgang til grøn energi.

I 2030 vil næsten 5 milliarder mennesker (ca. 60 procent af verdens befolkning) bo i en by. Det vil medføre store krav til vækst og udvidelse af grundlæggende infrastruktur. Energieffektivitet kan her tilbyde praktiske løsninger til at imødekomme et voldsomt stigende energibehov uden at skulle ofre udviklings- eller miljøprioriteter.

Fjernvarme og -køling på by-niveau kan spille en vigtig rolle i bevægelsen mod mere energieffektivitet. En bevægelse der kan bidrage væsentligt til opfyldelsen af målene i Paris-aftalen samt FN’s Verdensmål.

Kontakt:
Communications Associate Lasse Hemmingsen tlf.: 45335281 email: [email protected]
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/succesfuldt-partnerskab-sikrer-globalt-fokus-pa-baeredygtig-fjernvarme-og–koling?releaseId=13582849