FAKTA: Hormonforstyrrende stoffer kan måles i urin

Hormonforstyrrende stoffer er svære at undgå i dagligdagen, for de findes overalt – blandt andet i madvarer, tøj, legetøj, byggematerialer og emballage.

Men en ny dansk undersøgelse viser, at befolkningen i mindre grad end tidligere udsættes for farlige kemikalier.

Undersøgelsen er foretaget af Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, som har undersøgt 300 mænds urin i perioden 2009 til 2017.

Læs mere om undersøgelsen her:

* 300 mænd med en gennemsnitsalder på 19 år deltog i studiet.

* Mændene kommer fra Storkøbenhavn og repræsenterer den generelle danske befolkning.

* 32 kemikalier, der anses for at være hormonforstyrrende, blev målt i mændenes urin.

* Niveauet af stofferne kan være forskelligt fra aldersgruppe til aldersgruppe, men de ændringer, der ses i mændenes urin, vil være de samme i andre grupper af befolkningen.

* Ud af 15 målte ftalater faldt koncentrationen fra 36 til 78 procent i 8 af dem fra 2009 til 2017.

* To nye ftalater steg i samme periode, men de anses ikke for være ligeså hormonforstyrrende som de øvrige ftalater.

* Bisphenol A, der kan findes i plast og i dåser til fødevarer, faldt med 57 procent.

* To andre former for bisphenoler steg, men ikke i ligeså høj grad, som bisphenol A faldt.

* Andre kemikalier såsom fem forskellige pesticider faldt også i den målte periode.

Kilder: Rigshospitalet, Miljøstyrelsen.

/ritzau/