Red Barnets generalsekretær: Få børnene i de syriske lejre hjem nu!

Tophistorien er skrevet og udgivet af Information. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Omkring 30 danske børn opholder sig i to lejre i det nordøstlige Syrien, og de er i livsfare. Derfor bør regeringen gøre alt, hvad den kan, for at få dem hjem til Danmark nu, mens der er våbenhvile efter den tyrkiske militære aktion ind i det nordlige Syrien.

Sådan siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær for Red Barnet i Danmark. Hendes budskab kommer torsdag, hvor Folketinget efter en hastebehandling på tre dage har vedtaget at gøre det muligt administrativt at fratage statsborgerskabet fra danskere, der har været fremmedkrigere i Syrien.

Men det er altså ikke alle sager om danskere i Syrien, regeringen har hastværk med at få ordnet. I forhold til de omkring 30 børn af danske statsborgere, som ifølge PET opholder sig i de kurdisk-kontrollerede lejre Al-Roj og Al-Hol, synes regeringen ikke at have travlt.

»I forvejen var situationen i de to lejre meget alvorlig. Men nu er børnene i livsfare, fordi det nordøstlige Syrien er ved at knække sammen, ikke mindst på grund af den tyrkiske militære aktion. Vi hører fra vores lokale folk i lejrene, at de hænger i med det yderste af neglene, og at den humanitære situation nu er helt ekstrem. Derfor bør regeringen nu bruge det vindue, som den forlængede våbenhvile har skabt, til at få de danske børn hjem. Det vil også frigive ressourcer, som Red Barnet så kan anvende på de mange andre børn i lejrene,« siger Johanne Schmidt-Nielsen, der har beklædt posten som generalsekretær i tre måneder.

Al-Roj lejren befinder sig inden for den sikkerhedszone på 30 kilometer i det nordøstlige Syrien, som Tyrkiet har ønsket at etablere, mens Al-Hol lejren ligger 50 kilometer fra grænsen. Begge lejre har såkaldte internationale annekser, hvor der tilsammen er placeret omkring 11.000 kvinder og børn fra andre lande, heriblandt danske.

Red Barnet er en af de eneste internationale organisationer, der har opereret i de internationale annekser, og organisationen har derfor en viden om forholdene, som ikke mange andre har. Dertil kommer, at Red Barnet er i kontakt med danske pårørende til flere af kvinderne og børnene i lejrene.

Endnu er de to lejre ifølge Red Barnets lokale folk under kurdisk kontrol. Og det gør det muligt for den danske regering – hvis den vil – at gøre en indsats for børnene, mener Johanne Schmidt-Nielsen.

Danmark har nemlig forbindelser til kurderne, men hvis for eksempel den syriske præsident Assad overtager kontrollen med lejrene, har Danmar, så vidt Red Barnet ved, ingen diplomatiske forbindelser at trække på. Derfor skal den danske regering handle nu, mener hun.

»Vi hører fra vores lokale folk, at de næsten ikke har ord til at beskrive, hvor forfærdelige forholdene er i de to annekser, som er blevet kaldt ’Helvede på jord’. Børnene er i risiko for vold og overgreb, lige som sygdomme under de ekstreme forhold kan være dødelige for mindre børn, for eksempel diarré,« siger Johanne Schmidt-Nielsen og fortsætter:
»Dertil kommer, at børnene er i fare for at pådrage sig permanente psykiske skader og traumer på grund af den vold og lemlæstelse, som flere af dem har været vidne til.«
Den danske regering har på et samråd i Folketinget i begyndelsen af september understreget, at der ingen tilgivelse findes for de forældre, som enten har taget deres børn med til »Islamisk Stats dødsrige«, eller som har fået børn dernede.

»De har påført deres børn den værst tænkelige start på livet. Det er en situation, som forældrene har skabt, og som forældrene nu må tage ansvaret for,« sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på samrådet.

Den vurdering er Red Barnet helt uenig i.

»Jeg forstår godt den vrede, der er over for de mænd og kvinder, der er taget til Syrien for at tilslutte sig IS. Men det kan og må aldrig blive børnenes ansvar, hvilke handlinger deres mødre eller fædre har foretaget,« siger Johanne Schmidt-Nielsen og peger på, at det er fundamentalt, at børn er selvstændige individer med selvstændige rettigheder, og de skal ikke straffes for deres forældres gerninger.

»Det burde børnenes statsminister da kunne forstå,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

https://www.information.dk/indland/2019/10/red-barnets-generalsekretaer-faa-boernene-syriske-lejre-hjem

Redaktionel kontakt:
Claus Overgaard Knudsen
tlf.: +4540408072
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Information ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)