FAKTA: Strid mellem kommune og storbonde kører på fjerde år

De seneste år har Vejen Kommune og storbonden Martin Lund Madsen været uenige om eksproprieringen af hans jord i forbindelse med byggeriet af en ny vej.

Storbonden vandt sagen i Højesteret sidste år, og siden har han blokeret vejen, Skovgårdsvej, som han mener, kommunen skal fjerne.

Vejen Kommune har imidlertid forsøgt at ekspropriere jorden med henvisning til en anden lov, og onsdag har Vejdirektoratet blåstemplet kommunens afgørelse.

Her følger en tidslinje over sagen:

* 2015: Banedanmark eksproprierer jorden fra Martin Lund Madsen for at anlægge en ny vej og jernbanebro, som planlægges sammen med Vejen Kommune.

* Martin Lund Madsen tager sagen i byretten, hvor han vinder. Banedanmark anker afgørelsen.

* 2017: Landsretten kommer frem til den stik modsatte konklusion og giver Banedanmark medhold. Martin Lund Madsen protesterer og får lov at føre sagen i Højesteret.

* 2018: Højesteret afgør, at ekspropriationen er ulovlig. Der er ikke hjemmel i elektrificeringsloven til ekspropriationen, lyder det fra Højesteret.

* Martin Lund Madsen etablerer afspærring i begge ender af den 1,4 kilometer lange Skovgårdsvej. Han vil have kommunen til at fjerne vejen med henvisning til afgørelsen i Højesteret.

* 2019: I januar beslutter byrådet i Vejen Kommune at ekspropriere jorden efter vejloven.

* Det påklages af Martin Lund Madsen. Vejen Kommune får besked om, at der skal laves en ny redegørelse.

* 23. oktober. Vejdirektoratet blåstempler Vejen Kommunes afgørelse.

* Afgørelsen vil kunne indbringes for domstolene.

Kilder: Vejdirektoratet, Ritzau.

/ritzau/