Privatskoler kan smide børn ud uden de involveres: Det vil regeringen ændre

Tophistorien er skrevet og udgivet af Information. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

I knap fire ud af ti sager i skoleåret 2017/2018 blev eleverne på fri- og privatskoler ikke inddraget i det forløb, der førte til deres udsmidning. Det viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Forvaltningsloven, der blandt andet sikrer børns rettighed til at blive hørt i sager vedrørende dem selv, gælder nemlig for folkeskolen, men ikke for de 120.000 elever, som er indskrevet på fri- og privatskoler. Folketingets ombudsmand har i flere år påpeget problemet.

Nu vil børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sikre en lignende rettighed på fri- og privatskoleområdet, skriver Information.

»Det, vi vil gøre, er at ændre loven, så børn på fri- og privatskoler får ret til at blive hørt, hvis skolen vil smide et barn ud. Det er ret banalt, for selvfølgelig skal børn have ret til det,« siger hun til Information.

Børnekonventionens artikel 12 fastslår, at alle børn skal have mulighed for at udtale sig i sager, som vedrører dem, ligesom deres synspunkter skal tillægges passende vægt i forhold til deres alder og modenhed.

Så selv om forvaltningslovens regler ikke gælder på privat- og friskoleområdet, så bør regeringen sørge for, at eleverne stadig sikres disse rettigheder på anden vis, påpeger Emilie Thage, der er juridisk rådgiver hos Institut for Menneskerettigheder.

Tidligere undervisningsminister Merete Riisager (LA) tog i 2017 initiativ til at styrke vejledningen i at inddrage eleverne på de danske fri- og privatskoler. Men ifølge EVA har det kun øget andelen af fri- og privatskoleelever, som inddrages i beslutningen om deres udsmidning, med få procentpoint – fra 56 til 63 procent på tre skoleår.

Det er ikke tilstrækkeligt, mener Pernille Rosenkrantz-Theil, som nu vil drøfte muligheden for lovgivning på området med Folketingets partier.

»Som der står i Børnekonventionen, så har børn ret til at blive hørt og frit at udtrykke deres synspunkter i sager, der angår dem, og hvis et barn udskrives ufrivilligt fra skolen, så er det noget af det mest indgribende, man kan forestille sig. Derfor skal elevens ret til at blive hørt skrives ind i Friskoleloven,« siger hun.

Institut for Menneskerettigheder har tidligere kritiseret den manglende lovgivning på friskoleområdet for især at diskriminere elever med handicap. Ifølge EVA er psykiske eller sociale vanskeligheder – såsom et barn med ADHD – årsag til en tredjedel af de tilfælde, hvor elever udsmides af privatskoler. Årsagen er ofte, at skolen ikke kan eller vil håndtere elever med handicap.

Børnerådets formand Mette With Hagensen glæder sig over at regeringen vil ændre lovgive for at sikre eleverne på privat- og friskoler.

»Det er livsomvæltende for et barn at blive smidt ud af skolen, og alle børn har ret til at blive hørt og inddraget i deres sag. Danmark har ratificeret Børnekonventionen, og børn skal selvfølgelig have de samme rettigheder, ligegyldigt hvilken skole de går på. Vi ser meget positivt på, at ministeren vil ændre lovgivningen, så børns ret til at blive hørt også bliver sikret på private skoler,« siger hun.

https://www.information.dk/indland/2019/10/privatskoler-kan-smide-elever-uden-involvere-regeringen-aendre-reglerne

Redaktionel kontakt:
Claus Overgaard Knudsen
tlf.: +4540408072
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Information ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)