Nye tal: Flere unge arbejder på ansættelseskontrakt

Tophistorien er skrevet og udgivet af A4 Medier. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Stadig flere unge fritidsjobbere under 18 år arbejder på ansættelseskontrakt, når de tjener lommepenge i fritiden.Det viser nye tal fra Jobpatruljens sommerkampagne i 2019.

Andelen af unge, der arbejder uden ansættelseskontrakt, udgør i 2019 6,8 procent, hvilket er det laveste niveau siden 2010, hvis man ser bort fra sidste år, hvor 6,7 procent af de unge arbejdede uden kontrakt. I 2010 arbejde 16 procent uden kontrakt.

Det skriver A4 Arbejdsmiljø.

HK Danmarks næstforbundsformand, Martin Rasmussen, er ikke overraskende glad for resultatet.

– Det er meget glædeligt, at andelen af fritidsjobbere, der arbejder uden ansættelseskontrakt, igen i år ligger på et relativt lavt niveau, siger han.

Samtidig viser de foreløbige resultater fra Jobpatruljen, at det også går fremad med de unges arbejdsmiljø. Andelen af unge, der oplever utryghed på jobbet eller har fysiske mén på grund af jobbet er faldende.

I Dansk Erhverv er man tilfreds med resultatet, der bekræfter Dansk Erhvervs egne observationer om, at langt de fleste arbejdsgivere har sunde og sikre arbejdspladser for unge mennesker.

– Vi ser positivt på Jobpatruljens opgave, for når unge har et fritidsjob, gavner det de unge selv, virksomhederne og samfundet. De unges introduktion til arbejdsmarkedet gennem et fritidsjob giver viden og erfaringer, som de kan tage med videre i et uddannelsesforløb og i deres senere arbejdsliv, siger Trine Lykke Loughran, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Ifølge arbejdsmiljøforsker Peter Hasle fra Aalborg Universitet har Jobpatruljens og arbejdsmarkedets parters fokus på fritidsjobbernes arbejdsvilkår vist sig at have en effekt.

– Det er positivt, at flere unge får deres ansættelseskontrakter, men også at de føler sig mere trygge og har færre problemer med arbejdsmiljøet generelt set, siger Peter Hasle.

Jobpatruljen, som en række fagforbund står bag, er en oplysningskampagne, der henvender sig til unge fritidsjobbere i alderen 13 til 17 år.

Jobpatruljens konsulenter kommer hver sommer på besøg på danske arbejdspladser og interviewer de unge. Her tjekker de blandt andet de unges løn- og ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø.

Det ventes, at Jobpatruljens evalueringsrapport, hvor de samlede resultater indgår, udkommer i begyndelsen af oktober.

https://www.a4arbejdsmiljoe.dk/artikel/jobpatruljenresultater

Redaktionel kontakt:
Jonas Sivkær Pettersen
tlf.: +4526342434
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF A4 Medier ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)