Nye tal: Ældre har det godt – unge presses af arbejde og økonomi

Tophistorien er skrevet og udgivet af A4 Medier. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Ældre i Norden trives bedst i hele EU, mens livskvaliteten halter bagefter blandt unge danskere. Det viser ny rapport fra EU’s institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkår, Eurofound,
Især usikkerhed om økonomi og job skaber et pres på de unge, viser undersøgelsen.

– Yngre på arbejdsmarked bliver mere presset og har færre åndehuler i arbejdslivet. Det er et resultat af, at man ønsker at kunne levere alle de tilbud, som specielt ældre nyder godt af, siger Finn Breinholt Larsen, der er programleder og seniorforsker hos Regions Midtjyllands forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM til A4 Arbejdsliv.

Rapporten hedder ‘Alder og livskvalitet: Hvem er vinder og taberne?’ og tager udgangspunkt i undersøgelsen ”European Quality of Life Survey”.

Deri svarer 16 procent af alle unge danskere mellem 18 og 24 år, at deres hustands økonomi ikke hænger sammen, mens kun fire procent af danskerne over 65 år svarer, at de har det samme problem.

Rapporten peger også på, at ældre klarer sig markant bedre på parametre som mentalt helbred og generel livstilfredsstillelse.

– Man kan sige, at danskerne tilsyneladende rammer deres lykkepunkt lige omkring 65 års-alderen. Det peger mange andre undersøgelser også på, siger Finn Breinholt Larsen
Generationskløften forklares i rapporten med, at velfærdstaten i de nordiske lande er god til at understøtte ”traditionelle livstadier” for eksempel med børnepenge til børnefamilier eller pension til pensionerede.

Men velfærdsstaten mangler fokus på de nye udfordringer, som specielt unge står overfor. Blandt andet formindsket social beskyttelse og en rivende teknologisk udvikling.

Finn Breinholt Larsen, mener, der er tale om en interessekonflikt vedrørende prioriteringer i velfærdstaten.

Han mener, at nyere reformer har presset unge mere end ældre, såsom fremdriftsreformen i uddannelsessektoren og den aktive arbejdsmarkedspolitik, og han peger på, at der ligger en stor opgave for den nordiske velfærdstat, som mangler at blive prioriteret.

https://www.a4arbejdsliv.dk/artikel/aeldre-i-norden-har-det-bedst-de-unges-problemer-bliver-ikke-taget-haand-om

Redaktionel kontakt:
Lars Granerud
tlf.: +4527837134
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF A4 Medier ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)