Politikerne har knækket tillidskurven

Tophistorien er skrevet og udgivet af Mandag Morgen. Ritzau må ikke krediteres.
INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.
**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

En historisk tillidskrise ser ud til at være vendt.
Efter mange års dramatisk fald i vælgernes tillid til politikerne markerer folketingsvalget i juni et overraskende brud med denne – ikke bare danske, men også globale – udviklingstendens.
Det fremgår af en stor valgundersøgelse, som Mandag Morgen har lavet i samarbejde med en af landets førende valgforskere, professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet.
Ved valget er vælgernes tillid til politikerne steget ganske markant. Tilliden er nu tilbage på niveauet fra før den stramme krisepolitiks gennemslag i 2010.
”Det er bemærkelsesværdigt, at vælgerne nu har mere tillid til politikerne efter en udvikling, hvor de ved hvert eneste valg efter 2001 har mistet tillid til politikerne. Skiftet i vælgernes tillid ser ud til at være kommet sent i foråret. Det tyder på, at valgkampen, dens temaer og politiske udmeldinger har været afgørende for, at vælgerne igen tror mere på politikerne end før,” siger Jørgen Goul Andersen.
De danske vælgeres stigende tillid efter mange års nedtur er også et brud med den internationale udvikling i mange lande. Især i USA. Her er vælgernes tillid til, at politikerne tager de rigtige beslutninger, faldet med små afbrydelser siden 1960. Nu, under præsident Donald Trump, er institutterneres målinger tæt på det hidtil laveste niveau.
Den stigende tillid i Danmark bryder de seneste 15-20 års fald. Tilliden lå i top ved valgene i 2001 og 2005. Men så begyndte den for alvor at falde ved de efterfølgende valg og nåede et foreløbigt lavpunkt ved valget i 2015. Nu er udviklingen så vendt.
Den gode økonomi og lave arbejdsløshed har gødet bunden for en mere tilfreds vælgerskare, og så har politikerne tilpasset sig vælgernes ønsker. Det er velfærd et godt eksempel på, mener Jørgen Goul Andersen. Politiske ledere fra både rød og blå blok forsøgte under valgkampen at tilpasse sig vælgerne og lovede at bruge ekstra penge på børn, sygehuse og ældrepleje.
Politikernes voldsomme mobilisering på klimapolitikken, hvor stort set alle partier kæmpede om at være grønnest, og forsøgene på at tilpasse sig vælgernes ønsker om en stram udlændingepolitik, ser også ud til at have øget tilliden.
Det har betydet, at vælgerne fra alle partier nu har mere tillid til politikerne end på samme tidspunkt efter de to seneste valg i henholdsvis 2011 og 2015.
To partier skiller sig dog ud fra resten. De vælgere, der støtter et af de to nye partier på den yderste højrefløj – Nye Borgerlige og Stram Kurs – er ikke bare skeptiske over for politikerne. De er nærmest ultra-skeptiske.
Statsminister Mette Frederiksen (S) har gentagne gange udtrykt stor bekymring over den lave tillid til politikerne. Hun har derfor sat kampen om at genoprette tilliden til politikerne op som et af regeringens højest prioriterede opgaver.
”En ny regering skal føre en politik, der genopbygger samfundsbærende institutioner som blandt andet Skat, som mindsker forskellene i Danmark, og som bidrager til at øge tilliden til politikere og medier,” skriver Mette Frederiksen og partilederne fra De Radikale, SF og Enhedslisten i deres forståelsespapir.
https://www.mm.dk/artikel/politikerne-har-knaekket-tillidskurven

Redaktionel kontakt:
Andreas Bay-Larsen
tlf.: +4561698302
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Mandag Morgen ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)