Kendt cannabislæge får påbud for at give cannabismedicin til børn

Tophistorien er skrevet og udgivet af Radio24syv. Ritzau må ikke krediteres.
INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.
**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Smertelægen Tina Horsted, der er kendt som aktiv forkæmper for medicinsk cannabis og for at ordinere cannabismedicin til sine patienter, har i juli fået kritik og et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed for gentagne gange at ordinere cannabismedicin til mindreårige i strid med Lægemiddelstyrelsens vejledning på området. Det skriver.
”Det er meget kritisabelt at give cannabismedicin til patienter under 18 år, fordi der er ikke kvalificeret litteratur og undersøgelser af effekten af cannabis på ikke fuldt udviklede nervevæv. Dermed kender vi ikke risikoen for børn, når de får cannabis. Og derfor kan det være, at der er en langtidseffekt på hjernen, når nervevævet ikke er fuldt udviklet,” siger overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, Karsten Bech, til Radio24syv. Han udtaler sig generelt om cannabismedicin til mindreårige og ikke den konkrete sag.
Styrelsen har vurderet, at lægens ordinationer af cannabismedicin til børn og unge kan have været til fare for patientsikkerheden. Derfor har de påbudt Tina Horsted at følge Lægemiddelstyrelsens vejledning på området. Hvis ikke et påbud efterleves, vil den yderste konsekvens være at en læge mister sin autorisation.
Lægen Tina Horsted er uenig i påbuddet og kritikken af hende, men hun anerkender, at hun har ordineret såkaldt magistrel cannabismedicin til flere patienter under 18 år for at lindre deres smerter. Det har hun gjort, fordi hun har haft en anden forståelse af Lægemiddelstyrelsens vejledning på området end myndighederne, siger hun.
I vejledningen frarådes det, at medicinsk cannabis ordineres til patienter under 18 år. Men da Tina Horsted i 2018 ordinerede den magistrelle cannabismedicin, som er cannabismedicin produceret på et apotek og som var uden det euforiserende stof THC, mente hun ikke, at det var omfattet af vejledningens advarsel.
”Det stod ikke i vejledningen, at de magistrelle cannabisprodukter hørte under definitionen af medicinsk cannabis. Derfor var jeg i den tro, at magistrelle cannabisprodukter og medicinsk cannabis var adskilt. En læge har fri ordinationsret, og den benyttede jeg mig af, indtil jeg blev gjort opmærksom på, at styrelsen betragter magistrel cannabis som hørende under forsøgsordningen med medicinsk cannabis og dermed frarådede at give det til patienter under 18 år,” siger Tina Horsted til Radio24syv.
Hun fortæller, at styrelsen på et møde i oktober sidste år gjorde hende opmærksom på, at de vurderede, at hendes ordinationer af magistrel cannabismedicin stred imod vejledningen og lægens pligt til at handle med omhu og samvittighed. Efter mødet stoppede hun med at ordinere magistrel cannabismedicin til patienter under 18 år, og nu er påbuddet kommet ni måneder senere.
”Jeg er selvfølgelig meget ked af at have fået det påbud. Det har jeg selvfølgelig rettet mig efter siden oktober 2018, og jeg har vist, at jeg har efterkommet de vejledninger og anbefalinger, styrelsen har givet. Derfor vil jeg snarest anmode om at få påbuddet ophævet. Jeg anser mig selv som en meget omhyggelig og samvittighedsfuld læge,” siger hun.
”Det triste er, at patienterne bliver jaget ud på det illegale marked, hvor der er usikkert og utrygt. Jeg håber på, at man vil vende sig mod de internationale erfaringer med behandling af børn med cannabismedicin,” siger Tina Horsted.
Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab, har længe argumenteret imod cannabismedicin og mener ikke, at det faglige grundlag og de internationale erfaringer for medicinen er veldokumenteret. Derfor er det problematisk at ordinere cannabismedicin til patienter under 18 år, mener selskabet.
”Vi vil have et vidensgrundlag at stå på, og for børn og unge er der ikke meget viden. Derfor anbefaler man ikke at bruge de produkter til børn og unge under 18 år,” siger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, til Radio24syv.

Redaktionel kontakt:
Rasmus Svaneborg
tlf.: +4541747977
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Radio24syv ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)