DMI risiko for lokale skybrud, hagl og torden

Varslingsmeddelelser fra DMI distribueret af Ritzau.
INFO: Anvendelse af tjenesten forudsætter accept af vilkårene i bunden af denne meddelelse.
**** RITZAUS BUREAUS VARSLINGSTJENESTE ****

Gyldig fra 8. august 2019 10:00
Gyldig til 8. august 2019 14:00
Advarselskategori: Blå
Der er risiko for tordenbyger, hagl og lokale skybrud. Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min.
Vær opmærksom på, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner og viadukter kan oversvømmes. Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre. Tordenvejr medfører risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer. Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som f.eks. fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.
Område: Nordjylland, Norddjurs og Randers
Advarselskateogrier angiver niveauet for DMIs varsel. Blå = Risiko for voldsomt vejr. Gul = Voldsomt vejr. Orange = Farligt vejr. Rød = Meget farligt vejr. Lilla = Ekstremt Farligt vejr
** Ovenstående varsling er videreformidlet af Ritzau fra DMI. **
Ritzaus Varslingstjeneste er en distributionsplatform til udbredelse af beredskabsmeddelelser og andre vigtige informationer, der relaterer sig til driftsforstyrrelse, nedbrud, større gener, på vigtige samfundsfunktioner, herunder trafik, forsyning, vejr mm. Varslingstjenestens formål er at skabe en direkte kontakt mellem de samfundsaktører, som spiller en kritisk rolle i befolkningens hverdag, og de mange danske medier, som er i kontakt med danskerne på web, mobil, tv, radio og print, for på den måde at sikre en større udbredelse af vigtige og akutte informationer til befolkningen.
Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Varslingstjeneste:
– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.
– En meddelelse må ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.
– Afsenderen på meddelelsen skal tydeligt fremgå. Ansvaret for dette ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.
– Ritzau må ikke krediteres for meddelelsens indhold eller angives som kilde.
– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at inkludere