Minister: Ens indsats i kommuner skal forbedre ældres helbred

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at kommuners indsats over for ældre er for forskellig.

Der skal være ens og bindende standarder for, hvilke sundhedstilbud kommunerne giver til borgerne, hvis helbredet hos ældre skal forbedres.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

En rapport fra Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af ældre med fysisk og mentalt dårligt helbred ikke er blevet bedre siden 2010.

– Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, at der er så mange, hvor man ikke oplever, at det fysiske helbred bliver bedre, og at der er en så stor social ulighed, siger Ellen Trane Nørby.

Regeringen har i sin sundhedsreform lagt op til, at der fra statsligt hold skal laves en plan og standarder for kommunernes tilbud på sundhedsområdet.

Det kan ifølge Ellen Trane Nørby være med til at ændre på de manglende forbedringer.

– Der har været en tendens til, at kommunerne har lavet deres egne modeller og haft for lidt fokus på, hvad der virker, hvis vi skal løfte kvaliteten og sundheden for vores ældre medborgere.

– Vi er nødt til at gøre op med, at de 98 kommuner tilrettelægger deres tilbud, som de selv ønsker, for ellers tror jeg ikke, at vi får rykket den her udvikling, siger Ellen Trane Nørby.

Hos Kommunernes Landsforening (KL) mener Jette Skive (DF), der er formand for ældre- og sundhedsudvalget, at kommunerne er blevet bedre til at forebygge og behandle sygdomme de seneste år.

– Jeg synes, det er vigtigt at sige, at kommunerne ikke kan løfte opgaverne på forebyggelsesområdet alene.

– Det er altafgørende, at vi løser opgaven i samarbejde med både borger, praksissektoren og civilsamfundet, skriver hun i en kommentar.

Hos Socialdemokratiet mener sundhedsordfører Astrid Krag, at der skal afsættes flere penge til kommunerne.

– Hvis man hvert år skal spare på ældreområdet, så er det svært. Der er skåret rigtig hårdt på aktiviteter og socialt samvær, og det giver store problemer, for så får de svageste ældre forstærket deres helbredsproblemer.

– Vi har brug for, at pengene skal følge med et stigende antal ældre, siger Astrid Krag.

Derudover mener hun, at uligheden i ældres sundhed ikke kan løses alene i sundhedsvæsenet.

Partiet forslog i sidste uge, at folk, der har været længe på arbejdsmarkedet eller er nedslidte, skal have mulighed for at gå på pension før den til enhver tid gældende pensionsalder.

– Man bliver nødt til at se i øjnene, at der er stor ulighed i levealder. Det er dem med de længste arbejdsliv og korteste uddannelser, der kommer til kort og får mindst tid med børnebørnene.

– Det kan ikke løses alene i sundhedssystemet, men kræver en reform af pensionssystemet, siger Astrid Krag.

/ritzau/