Stressforskere opretter deres eget stresspanel

Forskerne håber at kunne være med til at præge stressdebatten i en mere forskningsbaseret retning.

Da regeringen i juni sidste år nedsatte et nationalt stresspanel, sad en stor gruppe danske forskere og undrede sig noget så gevaldigt.

Stresspanelet skal komme med anbefalinger til, hvordan vi afhjælper og forebygger stress i Danmark. Men i stresspanelet sidder ikke en eneste forsker inden for stress.

Det skriver netmediet videnskab.dk.

– Vi undrede os over, at vi som forskere på området, som faktisk har fået vores forskning betalt af danske skattekroner, ikke var inviteret med.

– Så vi blev enige om at gå sammen og lave denne her tænketank, så vi på den måde kunne supplere de anbefalinger, som stresspanelet måtte komme med, siger Christine Ipsen, ingeniør og lektor på DTU Management, til videnskab.dk.

Regeringens stresspanel er netop kommet med deres første anbefaling til stressepidemien. Panelet anbefaler blandt andet at lukke forældreintra og genindføre kontaktbogen på skolerne.

– Vi vil godt udbrede viden om, hvad forskningen viser om, hvordan vi kan forebygge stress.

– Og vi håber på, at vi ved at være gået sammen kan komme til at tale med en mere samlet stemme i stedet for en mere fragmenteret debat, siger Christine Ipsen til videnskab.dk.

I Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv sidder forskere fra flere forskellige faggrene.

Christine Ipsen forsker i ledelse, mens andre forsker i organisationsstrukturer, arbejdsmiljø og psykologi.

– Hvis vi vil gøre noget ved stress, er vi nødt til at gentænke de rammer og strukturer, folk lever og arbejder under, siger Christine Ipsen til videnskab.dk.

Hun understreger, at man inden for forskningsverdenen for længst er gået væk fra at fokusere på det enkelte individ som kerneårsag til stress.

– Inden for forskningen på det her område er der enighed om, at vi ikke kan fjerne stress ved at forsøge at gøre det enkelte individ mere robust. Vi skal ændre den måde, vi leder og planlægger arbejdet på, siger hun.

Forskerne i tænketanken har i deres forskning fokus på stress og forebyggelse af stress, og så er deres forskning finansieret af offentlige midler.

/ritzau/