Vestermarie menighedsråd

Start: 11. Aug 2020 • 19:00

Vestermarie menighedsråd afholder orienteringsmøde omkring det kommende valg til menighedsrådet i Sognegården, Vestermarie.