Naturhistorisk Forening for Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm

Start: 13. Sep 2020 • 10:00

Naturhistorisk Forening for Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm inviterer til ekskursionen, Naturens Dag – Vild natur på Raghammer. Mødested: P-plads ved Raghammer, Sdr. Landevej 184.