Gangforeningen Bornholm – Lang træningstur på ca. 15 km

Start: 28. Nov 2020 • 8:00

Lang træningstur på ca. 15 km. Tempoet er ca. 5,5 km/t, og der er rast undervejs. Start: P plads ved Antoinettevej, Rønne. Obligatorisk tilmelding til turleder Carsten Jensen, senest dagen før kl. 12.oo. Arr. Gangforeningen Bornholm.