Familietur med Svampevennerne i Ølene/Pedersker Plantage. Arr. NaturBornholm

Start: 13. Oct 2020 • 13:00

Familietur med Svampevennerne i Ølene/Pedersker Plantage. Vi plukker svampe i en times tid og kører derefter til NaturBornholm og får kigget på fundene. Mødested: Pedersker Jagthus (det nye shelter) på Ølenevej.