Familietur med Svampevennerne til Bodilsker Plantage. Arr. NaturBornholm

Start: 15. Oct 2020 • 13:00

Familietur med Svampevennerne til Bodilsker Plantage. Vi plukker svampe i en times tid og kører derefter til NaturBornholm og får kigget på fundene. Mødested: det sydvestlige hjørne af plantagen, hvor Dalevejen krydser Kattesletsvejen.