Dansk Vandrelaug: Aftentur til Stenebjerg i Pedersker.

Start: 04. Jun 2020 • 19:00

Dansk Vandrelaug: Aftentur til Stenebjerg i Pedersker. Tur: ca. 3 km. Grøn/3-4/3. Mødested: P-pladsen ved Pedersker Kirke, Sdr. Landevej 63K, 3720 Aakirkeby. Turleder: Kirsten Lund-Hansen. Tilmelding nødvendig.