ATP graver sig op af hullet og vender milliardtab til overskud

Pensionsselskabet ATP har mere end indhentet de massive tab på de finansielle markeder, som det blev ramt af i starten af året, hvor coronavirusset brød ud.

Det viser regnskabet for tredje kvartal fra ATP, som omkring fem millioner danskere har en pensionsopsparing hos.

I første kvartal tabte ATP 29 milliarder kroner på sine investeringer. Status ved udgangen af september er et samlet afkast på 3,9 milliarder kroner for 2020.

– Vi har i mange år arbejdet målrettet med processer og risikostyring. Det har været stærkt medvirkende til, at vi har kunnet styre igennem den værste krise på de finansielle markeder i moderne tid, siger ATP-direktør Bo Foged.

– Selv om man skal være varsom med at se på enkelte kvartaler, når man som ATP er en langsigtet investor, så er jeg tilfreds med, at vi – trods de voldsomme fald på finansmarkederne i starten af året – har formået at skabe et positivt afkast i 2020 indtil videre, siger han i en kommentar til regnskabet.

De seneste måneder er det især ATP’s investeringer i danske aktier og stats- og realkreditobligationer, der har givet vokseværk i pengetanken.

Den positive udvikling i ATP’s afkast gennem året skal ses i lyset af en generel vending på de finansielle markeder, efter at de i februar og marts blev ramt et granatchok i starten af året, da virusset spredte sig rundt i verden.

ATP er en kollektiv pensionsforsikring. Princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP.

Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller overførselsindkomst. Det kan være dagpenge eller kontanthjælp.

/ritzau/