OVERBLIK: Vismænd ser mere optimistisk på 2020

Tirsdag har de økonomiske vismænd præsenteret deres seneste prognoser for den danske økonomi.

Blandt andet er vismændene blevet mere optimistiske med hensyn til udviklingen i det danske bruttonationalprodukt end i juni.

Til gengæld er prognosen for næste års vækst blevet reduceret.

Læs mere om de nyeste prognoser her:
* Bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

* Det danske bruttonationalprodukt ventes at falde med 3,6 procent i 2020. Det er mere optimistisk end i juni, hvor der var ventet et fald på 4,4 procent.

* Nettoledigheden dækker over ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der er klar til at tage et job, minus ledige i aktivering.

* Nettoledigheden ventes ved udgangen af 2020 at være på 130.000 personer. I juniprognosen var forventningen en ledighed på 150.000.

* Vendes blikket mod 2021, er prognosen for udviklingen i bruttonationalproduktet nu en stigning på 3,8 procent. Det er lavere end i juni, hvor der var ventet en stigning på 5,5 procent.

* Nettoledigheden ventes nu ved udgangen af 2021 at være på 117.000 personer. Det er en lille stigning fra juni, hvor prognosen lød på 116.000.

Vismændene laver prognoser for både et hovedscenarie og et alternativt scenarie. Ovenstående prognoser tager kun udgangspunkt i hovedscenariet.

Kilde: De Økonomiske Råd.

/ritzau/