Jyske Bank og Nordea vil undersøge egen gældsinddrivelse

Efter Danske Bank i september fik fire påbud og kritik fra Finanstilsynet for at have indkrævet for mange penge i gældsinddrivelse, må også Jyske Bank og Nordea gennemgå dele af deres gældsinddrivelse.

Det viser en aktindsigt i bankernes svar til Finanstilsynet på spørgsmål som følge af Danske Banks sag.

Adspurgt til sin gældsinddrivelse har Nordea svaret Finanstilsynet:
– Vores foreløbige gennemgang har identificeret nogle mindre porteføljer med mindre effektiv kontrol, og derfor kræver det yderligere undersøgelse at finde ud af, om nogle af vores kunder er blevet finansielt påvirket.

Banken skriver videre, at ud af 110.000 kunder er der tale om omkring 3500, hvor forholdene nu undersøges yderligere.

– Nordea forventer, at denne gennemgang er færdig 31. januar 2021 senest, skriver Nordea.

Også hos Jyske Bank har man opdaget en række potentielle fejl i opkrævningen. Banken frygter blandt andet at have beregnet renters rente forkert.

– Vi er i gang med at undersøge problemstillingen nærmere. Hovedparten af de berørte sager er rettet, og resten forventes endeligt afklaret inden udgangen af året, skriver banken.

– Inddrivelsen af de potentielt relevante sager sættes i bero, indtil en afklaring foreligger.

De to andre fejl gælder indberetninger til skattevæsnet samt rykkergebyrer.

– Vi er netop blevet opmærksomme på, at vi i nogle sager kan have opkrævet rykkergebyrer, som kan være forældede.

– Det drejer sig om sager, hvor kunden har en konto, som kommer i overtræk. Inddækker kunden ikke overtrækket, fremsender vi rykkerskrivelse og opkræver kunden 100 kroner i rykkergebyrer.

– Dette rykkergebyrer hæver vi på kontoen.

Hvis en kunde opsiger sin konto i Jyske Bank, er der forskel på, hvornår forskellig gæld forældes.

Ifølge Jyske Bank har man føjet rykkergebyret til det, der kaldes hovedstolen. Hovedstolen forældes efter ti år, skriver Jyske Bank videre.

– Vi er i gang med at undersøge nærmere, om rykkergebyrer skal tages ud af hovedstolen, da rykkergebyrer forældes efter tre år, såfremt de ikke må være en del af hovedstolen.

Der er ikke umiddelbart angivet, i hvor mange sager det vil have konsekvenser for Jyske Bank, hvis det viser sig, at rykkergebyrer skal trækkes ud af hovedstolen.

/ritzau/