Danske Bank skal spare penge – op mod 1600 stillinger nedlægges

Som led i en langsigtet plan om at spare penge forventer Danske Bank over de næste 6-12 måneder at skulle reducere antallet af stillinger med op til 1600 på tværs af banken.

Det oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter at banken før har varslet opsigelser af medarbejdere.

Danske Bank beskæftiger i øjeblikket mere end 22.000 medarbejdere. Heraf er omkring 11.000 beskæftiget i Danmark.

– Det er aldrig nemt at skulle sige farvel til engagerede og kompetente kolleger, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at gøre det så ordentligt og respektfuldt som muligt, siger Danske Banks administrerende direktør, Chris Vogelzang.

– Men vi bliver nødt til at tilpasse os de strukturelle forandringer, den finansielle sektor oplever, og vi bliver simpelthen nødt til at reducere omkostningerne, hvis vi skal forblive konkurrencedygtige i et marked præget af lave marginer og intens konkurrence.

En del af reduktionerne forventes at kunne opnås gennem blandt andet frivillig fratrædelse og naturlig afgang.

– Vi vil starte med at give de kolleger, der går med tanker om at prøve noget andet med deres arbejdsliv, eller som ønsker at gå på pension, bedre mulighed for at gøre det, siger Karsten Breum, koncerndirektør i Danske Bank med ansvar for HR.

– Konkret tilbyder vi dem at gøre det på bedre vilkår og med større fleksibilitet, end det ellers ville have været tilfældet.

– Sammen med det eksisterende ansættelsesstop håber vi, at det kan bidrage til at reducere antallet af afskedigelser på et senere tidspunkt, siger Karsten Breum.

Medarbejdernes mulighed for at søge om frivillig fratrædelse gælder frem til 25. oktober.

/ritzau/