Flere fængsels- og politibetjente opfylder PTSD-kriterier

13,5 procent af fængselspersonalet og 3,7 procent af de nuværende politibetjente opfylder diagnosekriterierne for PTSD (Posttraumatisk stressforstyrrelse).

Det fremgår af en undersøgelse, som Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har lavet for Justitsministeriet.

Betjente i politiet og Kriminalforsorgen oplever potentielt traumatiserende ting, fremgår det af undersøgelsen.

Blandt polititjenestemænd oplyses det, at 64 procent har oplevet mindst én livstruende situation. Det samme gælder en tredjedel af alle fængsels- og transportbetjente.

Betjentene mener, at de eksisterende indsatser og støttetiltag overordnet fungerer godt. Undersøgelsen peger dog på, at strukturelle, kulturelle og organisatoriske forhold kan stå i vejen for hjælp.

Blandt udfordringerne er, ifølge undersøgelsen, manglende bemanding og ressourcer samt tids- og arbejdspres.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil derfor styrke området med blandt andet øget fokus på psykisk arbejdsmiljø, uddannelse af flere betjente for at lette presset og forebyggende psykologsamtaler i Kriminalforsorgen.

/ritzau/