Danske fiskere spår tab af job på basis af EUs kvoteudspil

Danske fiskere mener, at kvoter for Østersøen, som EU-Kommissionen lægger op til, reduceres for voldsomt fra næste år.

Fastsættes de som i forslaget, vil det få en pris. Det mener formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

– Det kommer uundgåeligt til at koste arbejdspladser. Både i fiskeriet og i følgeerhvervene. Det kan få store konsekvenser for de små havnesamfund, siger han i en pressemeddelelse.

Det er store reduktioner i kvoter for sild og torsk, som fiskerne er utilfredse med.

Ifølge fiskerne giver den videnskabelige rådgivning, som EU-Kommissionen altid baserer sit udspil på, mulighed for at fiske mere, end forslaget lægger op til.

Torsken i den østlige del af Østersøen reduceres markant i udspillet.

I tre områder af Østersøen bliver kvoten for sild desuden halveret for danske fiskere. Den reduceres også betydeligt i andre af Østersøens områder.

Flere ngo’er, der modsat fiskerne i årevis har kæmpet for at reducere kvoterne, roser i en fælles pressemeddelelse EU-Kommissionen for at tage overfiskeriet i Østersøen alvorligt.

Men silden vækker stadig stor bekymring.

– Dette års forslag fra EU-Kommissionen er et lovende tegn for flere bestande i Østersøen. Men det er skuffende at se, hvordan den vestlige sild fortsat vil blive overfisket i 2021, siger Andrea Ripol fra Seas At Risk.

Hun tilføjer, at det er tredje år i træk, at EU-Kommissionen overhører videnskabelig rådgivning om silden.

Kvoterne ventes fastsat efter forhandlinger mellem EU-landene på et møde 20. oktober.

Kvoterne for brisling og rødspætte forbliver uændrede, mens kvoten for laks ifølge forslaget skal øges efter nytår.

/ritzau/