Lærerne får den dedikerede forberedelsestid tilbage

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) er nået til enighed om en ny arbejdstidsaftale. Det oplyser parterne på et pressemøde.

Aftalen er indgået efter måneders forhandlinger. Den skal nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendes i KL’s bestyrelse.

Aftalen handler om prioriteringer af lærernes arbejdstid.

– Vi er gået ind i forhandlingerne for først og fremmest at sikre sammenhæng mellem de opgaver, lærerne skal løse, og den arbejdstid lærerne har til rådighed i kommunerne og på den enkelte skole. Det er denne aftale lykkedes med, siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

Der skelnes i den nye aftale mellem forberedelsestid og undervisningstid, hvilket er et af de store ønsker, lærerne havde.

Det fremgår også af aftalen, at lærerne kan gå til ledelsen, hvis vedkommende føler, at forberedelsestiden ikke er tilstrækkelig.

I en bemærkning til aftalen står det, at “det er ledelsens ansvar i samarbejde med læreren, at lærerens arbejdstid ikke nedprioriteres og forsvinder i løbet af normperioden”.

Ifølge aftalen skal læreren i fællesskab med ledelsen udarbejde en “opgaveoversigt”, hvor det udpensles, hvilke opgaver læreren har, og hvor lang tid læreren regner med at bruge på dem.

– Den helt grundlæggende opgave for os har været at indgå en aftale med KL, som forbedrer lærernes mulighed for at løse deres vigtige opgave. Derfor er jeg meget tilfreds med den aftale, vi nu kan præsentere for medlemmerne, siger Anders Bondo Christensen i pressemeddelelsen.

Den nye aftale kommer ikke til at ændre på de 84 lokalaftaler, som der i tidens løb er blevet indgået mellem kommuner og lokale lærerkredse.

– Der kan lokalt indgås aftaler om arbejdstidsregler, som fraviger eller supplerer denne aftale, står der i aftalen.

Formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) skriver på Twitter, at han er glad for den nye aftale.

– Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsbærende institutioner. Derfor er dagens aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation virkelig vigtig. Nu starter en ny epoke for folkeskolen, skriver han.

Hvis lærerne stemmer aftalen igennem til urafstemningen og KL godkender den i hovedbestyrelsen, vil det gøre op med, at lærernes arbejdstid er reguleret ved lov, som den har været siden 2013.

/ritzau/