Boligmarkedet forventes at undgå finanskrisens prisfald

Huspriserne på det danske boligmarked ventes at falde nogle procenter i år.

Faldet forventes dog at blive noget mere afdæmpet end under finanskrisen. Det skriver regeringen i den halvårlige rapport Økonomisk Redegørelse.

– Der er udsigt til, at aktiviteten på boligmarkedet falder betydeligt som følge af den meget store usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af coronapandemien, skriver regeringen i rapporten.

Det påpeges dog, at boligmarkedet var i pæn fremgang før coronakrisen med stigende boligpriser og en relativt høj omsætning.

Samtidig var boligmarkedet landet over solidt funderet, og der var ikke tegn på ubalancer.

– Disse forhold medvirker til at holde hånden under boligmarkedet – trods den modvind, som konjunkturtilbageslaget medfører.

– Derfor forventes faldet i huspriserne at blive væsentligt mere afdæmpet end under finanskrisen og relativt moderat i et historisk perspektiv, står der i rapporten.

Konkret skønner regeringen, at huspriserne i 2020 vil falde med 4,2 procent, og at priserne derefter vil stige med 0,5 procent i 2021.

Til sammenligning var der et år under finanskrisen, hvor huspriserne faldt med mere end ti procent.

Regeringen bemærker, at skønnet for i år og næste år er forbundet med stor usikkerhed.

Det skyldes, at der især er risiko for større prisfald, hvis økonomien og særligt arbejdsmarkedet påvirkes i større grad end forventet.

Det kan også påvirke, hvis boligkøbernes forventninger til den fremtidige boligprisudvikling påvirkes i højere grad end forventet.

At der er stor usikkerhed forbundet med skønnet for prisudviklingen, bliver bakket op af Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Han venter faktisk et prisfald på kun en procent i år og en stigning på 3,5 procent til næste år. Men det er ligeledes forbundet med stor usikkerhed på grund af den nuværende situation.

– Det er derfor også for tidligt at afblæse risikoen for større prisfald på boligmarkedet over de kommende år.

– Risikoen knytter sig især til, hvis den økonomiske krise trækker ud, siger Christian Hilligsøe Heinig i en skriftlig kommentar.

I sin rapport har regeringen også fremlagt et skøn for den samlede udvikling i den danske økonomi.

Blandt andet ventes der et fald i økonomien på 5,3 procent i år efterfulgt af en stigning på fire procent til næste år.

/ritzau/