Færre passagerer får DSB til at regne med milliardtab i 2020

Færre passagerer som følge af coronaudbruddet koster DSB mange penge.

Lige nu estimeres der et underskud i 2020 på mindst en milliard kroner, oplyser DSB i forbindelse med sit regnskab for første kvartal.

Ud over en generel lavere efterspørgsel har DSB under coronaudbruddet været påvirket af restriktionerne om afstand mellem passagererne.

Med restriktionerne bliver togenes kapacitet nemlig ikke fuldt udnyttet, og det betyder færre passagerer og dermed færre indtægter.

– Regeringen har påbegyndt en gradvis genåbning af Danmark.

– Det er imidlertid usikkert, hvor hurtigt og i hvilket omfang kunderne vender tilbage, skriver DSB i en pressemeddelelse.

Det statsejede togselskab bemærker, at situationen er uden fortilfælde, og at det derfor er vanskeligt at fastsætte forventningerne til resultatet for 2020.

– Omfanget af den negative påvirkning er usikker, ligesom det er meget vanskeligt at forudse påvirkningen af rejsetal og økonomi i de følgende år, skriver DSB.

Midt i usikkerheden kan togselskabet dog glæde sig over at have sikkerhed omkring det økonomiske fundament. Der er således sikret likvider for hele 2020 i form af bankfaciliteter.

Det er desuden aftalt med Transport- og Boligministeriet, at regeringen inden udgangen af 2020 skal tage stilling til DSB’s fremtidige økonomiske rammer – herunder i lyset af påvirkningen fra coronaudbruddet.

I årets første tre måneder fik DSB et underskud på 119 millioner kroner før skat. Det var 86 millioner kroner lavere end året før.

Nedgangen i resultatet skyldes helt overvejende effekten af coronaudbruddet i marts.

Omsætningen fra passagerne er i første kvartal i år faldet med 204 millioner kroner til 1047 millioner kroner. Det kan alene henføres til den sidste del af marts, forklarer DSB.

På grund af situationen har selskabet igangsat initiativer til reduktion af omkostningerne med 130 millioner kroner i 2020 – herunder stop for nyansættelser. Det fremgår ikke, om der overvejes afskedigelser.

I slutningen af marts blev cirka 1750 af DSB’s medarbejdere sendt hjem med løn som en del af den politiske lønkompensationsordning.

DSB havde i første kvartal i gennemsnit 6842 medarbejdere ansat på fuldtid.

/ritzau/