Advokat og 3F kritiserer politiets behandling af sag om menneskehandel

Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet 3F. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Du er offer for menneskehandel.

Sådan lød budskabet fra Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen til tre 3F’ere i maj og juni 2018. Men her i februar 2020 senere aner advokaten for de tre rumænere advokat fortsat ikke, hvad der er sket i sagen.

Det oplyser advokat Marc Malmbak Stounberg fra firmaet Sirius Advokater til Fagbladet 3F.

– Det virker som om, at sagen er faldet ned bag en radiator. Det er for mig et mysterium, hvad der er sket. Om der overhovedet er sket noget. Det er dybt kritisabelt, siger advokat Marc Malmbak Stounberg.

I februar 2019 afslørede Fagbladet 3F og DR, at de tre rumænske bygningsarbejdere Ionut Ioan, Adrian Feraru og Mihai Feraru – samt tre pakistanske – ifølge Center mod Menneskehandel havde været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark.

Flere af rumænerne har oplyst til Fagbladet 3F, at de tjente mellem cirka 44 og 69 kroner i timen. Pakistanerne modtog ofte blot en betaling, der svarer til omkring 2.000-4.000 kroner om måneden for deres arbejde, har de oplyst til Fagbladet 3F.

Udnyttelsen skete, mens rumænerne og pakistanerne blandt andet arbejdede på store byggerier i Holbæk.

Advokat Marc Malmbak Stounberg har siden december 2018 flere gange bedt politiet om at blive beskikket som bistandsadvokat for Ionut Ioan.

I første omgang lød svaret fra Midt- og Vestsjællands Politi, at advokaten skulle rette sin henvendelse til en politikommissær hos Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi.

Dagen efter svarede politikommissæren, at ”selve sagen forventes afleveret til Advokaturen snarest, idet der kun lige mangler resultatet af udlæsning af en telefon”.

Advokaturen under Københavns Politi behandler blandt andet straffesager om for eksempel udlændinge.

Men hverken rumænernes advokat eller fagforening hørte i de efterfølgende måneder fra politiet i sagen.

I oktober 2019 blev faglig sekretær hos 3F Frederiksborg Elaine Larsen dog gjort opmærksom på, at politiet ikke har nogen sager vedrørende Adrian Feraru og Mihai Feraru.

I den forbindelse talte hun med politikommissæren.

– Jeg forstår på ham, at Ionut Ioans sag om menneskehandel er henlagt. Politikommissæren fortæller, at han ikke mener, at der er tale om menneskehandel, når rumænerne har haft overskud til at gå til 3F. Jeg bliver voldsomt bekymret for vores medlemmers retsstilling, når jeg hører sådan en vurdering fra politiet, siger Elaine Larsen til Fagbladet 3F.

– Jeg er også voldsomt uforstående over for politiets svar, da jeg spørger, om politiet så har efterforsket sagen ud fra straffelovens paragraf om åger, altså økonomisk udnyttelse. Jeg får svaret, at det ikke var det forhold, der var anmeldt, og at jeg er nødt til at lave en ny anmeldelse. Det kan da ikke være rigtigt, at almindelige borgere eller migranter i Danmark skal kende til straffeloven i detaljer for at kunne anmelde noget til politiet, siger hun.

Elaine Larsen skrev dog en anmeldelse til politikommissæren om, at de to rumænere er mulige ofre for menneskehandel til tvangsarbejde eller åger.

Efter en rykker i oktober 2019, en i november og en tredje rykker i begyndelsen af december fik advokat Marc Malmbak Stounberg et svar fra politikommissæren om, at han ikke længere er på sagen. I stedet henviste politikommissæren til en e-mailadresse – tilsyneladende hos anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

5. december 2019 søgte Elaine Larsen med fuldmagt fra Ionut Ioan aktindsigt hos Københavns Politi i alle dets sager vedrørende rumæneren. Men hun har fortsat ikke modtaget nogen aktindsigt fra politiet.

11. december skrev Marc Malmbak Stounberg en e-mail til anklagemyndigheden for at få en status i sagen – men advokaten har stadig ikke fået svar. Og han er fortsat ikke blevet beskikket for bistandsadvokat for Ionut Ioan, Adrian Feraru og Mihai Feraru, oplyser advokaten.

– Det er dybt kritisabelt, siger advokat Marc Malmbak Stounberg.

Københavns Politi oplyser i en e-mail til Fagbladet 3F, at afdelingen Særlig Efterforskning Øst i 2018 har haft en ”omfattende efterforskning” i forlængelse af en anmeldelse om mulig menneskehandel til tvangsarbejde.

– Denne efterforskning viste dog, at der ikke var tale ulovlig tvang, frihedsberøvelse, trusler, eller at de pågældende var blevet stillet andre forhold i udsigt, end dem de kom til Danmark for at arbejde under. Der var derfor ikke tale om menneskehandel, skriver advokaturchef for Advokatur Særlig Efterforskning Øst, Charlotte Alsing Juul, i e-mailen til Fagbladet 3F.

Hun oplyser, at der ved afgørelsen om at henlægge sagen blandt andet blev lagt vægt på, at rumænerne har haft pas og identifikationspapirer, så de frit har kunnet rejse og forlade Danmark. Samt at de har haft mulighed for at søge nyt arbejde i Danmark.

Charlotte Alsing Juul henviser også til, at de tiltalte i en ”lignende sag” om menneskehandel blev frifundet af Østre Landsret. Det drejer sig om den såkaldte ”Garage-sag”, hvor de tiltale bagmænd blev idømt henholdsvis tre og to års fængsel for blandt andet økonomisk udnyttelse af ni rumænske rengøringsmedarbejdere.

Advokaturchefen påpeger desuden, at Center mod Menneskehandel laver vurderinger i sager ud fra andre kriterier end straffeloven. Centeret arbejder ud fra definitionerne i FN’s Palermoprotokol mod menneskehandel, som Danmark tiltrådte i 2003.

Spørgsmål: Har Københavns Politi efterforsket og vurderet sagen ud fra straffelovens paragraf om åger, altså økonomisk udnyttelse?
– Da der pt. verserer en efterforskning udledt af den tidligere efterforskning, har vi ikke mulighed for gå at yderligere i detaljer, svarer Charlotte Alsing Juul skriftligt.

Spørgsmål: Hvorfor har Københavns Politi ikke underrettet bistandsadvokaten om, at sagen var henlagt og svaret på hans rykkere i sagen?
– Som tidligere oplyst vil Københavns Politi tage direkte kontakt til advokat Marc Malmbak Stounberg angående sagen og hans spørgsmål omkring beskikkelse i den, skriver advokaturchefen.

https://fagbladet3f.dk/artikel/advokat-og-3f-kritiserer-politiets-behandling-af-sag-om-menneskehandel

Redaktionel kontakt:
Peter Cristian Nielsen
tlf.: +4541101994
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet 3F ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)