Dyrere brændstof og strøm er med til at øge inflationen

Det seneste år er det blevet dyrere både at købe brændstof samt at opvarme og bruge strøm i sit hus.

Det har været med til at sende inflationen en smule op. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Inflationen – også kendt som forbrugerpriserne – er således steget med 0,7 procent i november sammenlignet med samme måned for et år siden.

Stigningen er større end i oktober, hvor den årlige stigning var 0,6 procent.

Det er især hovedgrupperne transport og bolig, der trækker indekset op i november i forhold til oktober.

Isoleret set trækker de to hovedgrupper årsstigningen i inflationen op med knap 0,1 procentpoint i forhold til måneden før.

– Inden for transport er det primært prisændringer på brændstof, og for bolig er det mest elektricitet og naturgas, der bidrager til den højere årsstigning, lyder det fra Danmarks Statistik.

Trods de højere priser på energi er den danske inflation fortsat ganske beskeden, og det er der grund til at glæde sig over, mener underdirektør Morten Granzau fra Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri.

– Danskerne oplever væsentlige stigninger i deres købekraft, hvilket igen fører til, at virksomhederne oplever et stigende salg, siger direktøren.

Sammenlignet med nogle af de lande, der geografisk er Danmark nærmest, ligger den danske inflation stadig på et relativt lavt niveau.

I Tyskland stiger forbrugerpriserne med godt en procent om året, mens inflationen ligger på omkring to procent i Sverige og Storbritannien.

– Lønstigningstakten i vores nabolande svarer stort set til lønstigningstakten i Danmark.

– Men den lave danske inflation betyder, at lønningernes købekraft stiger væsentligt mere i Danmark end i de fleste af vores nabolande, siger Morten Granzau.

/ritzau/