Himmelvidt investeringsgab mellem store og små

Tophistorien er skrevet og udgivet af Dansk Industri. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Siden finanskrisen er gabet mellem store og mindre virksomheders investeringer vokset markant. Ifølge en ny analyse fra Dansk Industri (DI) investerede virksomheder med flere end 100 medarbejdere i årene 2016-2017 140 procent mere end virksomheder med færre ansatte. I årene før finanskrisen var det kun 45 procent mere, skriver erhvervsmediet DIBusiness.dk
Tallene fra analysen dækker over, at investeringer pr. beskæftigede i 2017 udgjorde cirka 168.000 kr. i de store virksomheder kontra 69.000 kr. i SMV’er. Det giver ifølge Kent Damsgaard, direktør i DI, de mindre virksomheder udfordringer i konkurrencen med landene omkring os.

– Investeringer i nyt udstyr og teknologi er afgørende for, at den enkelte virksomhed kan være konkurrencedygtig og klare sig på sigt. I Danmark har vi nogle af verdens højeste omkostninger, og hvis vi samtidig har gammel teknologi og nedslidt udstyr, kan vi ikke klare os i konkurrencen. Samtidig er det en forudsætning for, at vi kan nå i mål med planerne om 70 procent dansk CO2 reduktion i 2030, siger han.

Afgifter bremser investeringer
De mindre virksomheder siger ifølge DI’s virksomhedspanel, at højere skatter og afgifter er det forhold, der påvirker virksomheden mest negativt og dermed kan bremse investeringerne.

Ifølge Kent Damsgaard er regeringens forslag om en massiv stramning af generationsskifteafgiften derfor en væsentlig faktor i SMV’ernes overvejelser.

– Regeringens forslag gør det dyrere og sværere for især de mange familieejede virksomheder at investere, siger Kent Damsgaard til DIBusiness.dk

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2019/11/darligt-nyt-for-konkurrencen-smver-investerer-for-lidt/

Redaktionel kontakt:
Felix Bekkersgaard Stark
tlf.: +4561202706
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Dansk Industri ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)