Minister: Der kom intet ud af Løkke-regerings udvalg mod menneskehandel

Tophistorien er skrevet og udgivet af Fagbladet 3F. Ritzau må ikke krediteres.

INFO: Anvendelse forudsætter accept af vilkårene i bunden.

**** RITZAUS TOPHISTORIETJENESTE ****

Udnyttelse af udlændinge på arbejdsmarkedet i Danmark skal stoppes. Sådan lød budskabet i marts 2019 fra den tidligere regering. Den daværende regering nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der skulle analysere problemerne, komme med anbefalinger til løsninger og fremlægge arbejdet i maj måned.

Men det er ikke sket ifølge den nuværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S). Han oplyser til Fagbladet 3F, at arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe ikke mundede ud i noget konkret.

– Nu er det altså op til os i den nye regering at få gjort ord til handling. Vi vil ikke se stiltiende på, at sårbare arbejdstagere udnyttes for at skabe nem profit – det er helt grundlæggende imod, hvad denne regering står for, skriver Peter Hummelgaard Thomsen i en skriftlig kommentar.

Ministeren oplyser, at den nuværende regering har drøftet et ”nyt og mere ambitiøst” oplæg for et tværministerielt samarbejde mod udnyttelse af sårbare arbejdstagere.

Daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var midt i marts indkaldt til et samrådsmøde i Folketinget. Mødet blev til på baggrund af Fagbladet 3F og DR’s afsløringer i begyndelsen af februar af, at tre rumænere og tre pakistanere ifølge Socialstyrelsens Center mod Menneskehandel har været udsat for menneskehandel til tvangsarbejde på byggepladser i Holbæk.

Beskæftigelsesordfører hos SF Karsten Hønge har mere tillid til den nye regering end den gamle, når det kommer til bekæmpelse af menneskehandel til tvangsarbejde.

– Det overrasker mig ikke, at der ikke er kommet noget ud af arbejdet. Den tidligere regering har lim på fingrene og stolene, når det kommer til at få gjort noget for almindelige lønmodtagere. Det er godt, at vi har en ny regering, og det er okay, at regeringen nedsætter et udvalg, siger Karsten Hønge.

Han kræver, at arbejdsgruppen skal være færdig med dets arbejde i juni 2020. Og at arbejdsgruppen skal komme med et konkret forslag til ændringer i den nuværende lovgivning. En ny lovgivning skal sikre flere sigtelser og flere domme for menneskehandel til tvangsarbejde, mener Karsten Hønge – og henviser til Belgien, hvor det er nemmere at få bagmænd dømt.

I Belgien er uanstændige menneskelige vilkår lig med menneskehandel. Det betyder, at domme for menneskehandel til tvangsarbejde i Belgien ofte ikke vil blive opfattet som tvangsarbejde i en dansk sammenhæng, som straffelovens paragraf 262a er udformet nu.

Ifølge Center mod Menneskehandel var i alt 74 personer ofre for menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark fra 2009 til midt i november 2018. Men ikke en eneste bagmand i Danmark er blevet dømt for menneskehandel til tvangsarbejde.

Siden 2014 er i alt 51 personer blevet sigtet for menneskehandel. I 2018 sigtede dansk politi kun én person for menneskehandel, viser tal fra Rigspolitiet.

– Tallene viser, at der ikke er mange, der bliver dømt. Og det er også derfor, at vi har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal prøve at se på de bevismæssige udfordringer, der er, sagde Søren Pape Poulsen på samrådsmødet i marts.

Formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, skriver nu i en e-mail til Fagbladet 3F:
– Når vi nedsætter en tværministeriel arbejdsgruppe, går jeg ud fra, at den påbegynder sit arbejde. Hvis det mod forventning ikke er sket, forventer jeg, at den nuværende minister selv skubber på for at få arbejdet videre. Det vil kun være naturligt, for da vi nedsatte arbejdsgruppen, var vi helt enige med Socialdemokratiet om, at problemet er alvorligt.

På samrådsmødet i marts vurderede daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at det var ”nogle meget alvorlige problemer og sager”, som blandt andet Fagbladet 3F havde bragt frem i lyset. Han henviste også til Fagbladet 3Fs afsløring af den såkaldte Padborg-sag, hvor 22 filippinske og fire srilankanske lastbilchauffører i oktober 2018 var udsat for menneskehandel til tvangsarbejde med udgangspunkt i en slumlejr i Padborg ifølge Center mod Menneskehandel.

Troels Lund Poulsen gav på mødet i Folketinget udtryk for, at forholdene var fuldstændig uacceptable – og sagde, at han ikke kunne tage skarp nok afstand fra, at sårbare grupper på arbejdsmarkedet udnyttes af kyniske bagmænd.

Troels Lund Poulsen mener ikke, at der er noget mærkeligt i, at den nedsatte arbejdsgruppe ikke har lagt noget frem. Han henviser til, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) 7. maj udskrev valg til Folketinget – og at centraladministrationen derfor stoppede sit arbejde og ikke længere kunne lave politiske udspil fra regeringen.

– Valget kom på tværs. Men det betyder ikke, at man efter valget ikke kunne fortsætte arbejdet. Jeg synes, at man skulle have fortsat det spor, der var lagt. Det her tyder på, at regeringen vil vinde tid og dermed også forsinke nye initiativer til at bekæmpe menneskehandel, siger Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeren oplyser, at han vil inddrage arbejdsmarkedets parter i tiltag mod social dumping. Og at regeringen gør status med parterne i forhold til arbejdsgruppen mod menneskehandel efter det kommende forårs forhandlinger om nye overenskomster.

Redaktionel kontakt:
Peter Cristian Nielsen
tlf.: +4541101994
e-mail: [email protected]

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF Fagbladet 3F ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

– Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

– En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

– Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet – også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.

– Ritzau må ikke krediteres for artiklen eller angives som kilde.

– Materialet må ikke videreudnyttes kommercielt andet end i egne udgivelser.

– Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at publicere dette ved videreudnyttelse.

VIGTIGT VEDR. BRUG AF BILLEDE:

– Hvis der er tilknyttet billedmateriale til artiklen må dette anvendes i forbindelse med publicering.

– Rettigheden til anvendelse af billedet er dog udelukkende til brug i sammenhæng med nærværende tophistorie, og må således ikke arkiveres med henblik på genanvendelse i andre sammenhænge.

– Anvendelse skal altid ske med angivelse af den oplyste billedbyline (fotograf og medie)