Dansk landbrug er en ruinhob

LÆSERBREV
I et debatindlæg i Tidende 22. december udtaler formand for landboungdom på øen, Thorbjørn Kofoed, og Lone Andersen fra Dansk Familielandbrug, at man kan lette generationsskiftet i landbruget ved at klamre sig til et bette halmstrå i regeringen plus DFs finanslov for det kommende år. De to håbefulde bønder mener, nogle skattelettelser omkring sælgerpantebreve kan løse op for dette økonomiske problem for salg og køb af landbrugsbedrifter. Det er frygtelig naivt.

I bøndernes glansår 1955 kunne nogle ganske få tønder hvede finansiere en tønde land. I dag kan mange flere fold end ikke betale ejendomsskatterne. Der skal helt andre boller på suppen, hvis dansk landbrug skal reddes ud af den økonomiske suppedas, bønderne selv har bragt sig ud i. Alt efter regnemodellen skylder det samlede danske

landbrug mellem 300 og 400 mia. kr. til pengeinstitutterne. Det nytter en smule skattefrihed på ejerskiftepantebreve intet på. Ej heller reducerede grundsskyldspromiller. Bønder lever ganske enkelt af almisser fra EU.

Vi skal have en egentlig landbrugs- og landboreform, som skal give mulighed for at mange flere kan bo på landet og virke der. Økologisk forstås. Det skal også gælde for de under 100 fuldtidslandbrug på Bornholm. Som ægte liberale må bønder forstå: Lad falde hvad ikke kan stå.

Holger Øster Mortensen
Smedevej 6, Snogebæk