Datter krummer tæer over døgnplejen

LÆSERBREV
Jeg er pårørende til den person, der i juli måned fik bevilliget en kørestol med speciel rygstøtte grundet personens sammenfald i ryg og nakke. Det vil sige ikke en af de billige transportkørestole.

Han har ligeledes fået installeret loftlift for et par år tilbage. Kørestolen har ergoen været inde over, og aftalen var, at han skulle op et par timer hver dag. I denne forbindelse skulle øvelserne fra fys uddelegeres til plejen efter grundig oplæring. Dette er heller ikke sket, han ligger i sengen 24-7.

Personalet, der kommer i hjemmet, har ej heller fået afsat tid eller er blevet oplært i at anvende lift og sejl.

Han ville rigtig gerne have været ude og trille en tur i sommers, hvor vejret var så godt. Han har været oppe en gang, og det var da hans datter fra Sjælland var her i sommers og selv liftede ham frem og tilbage i kørestolen. Dette uden problemer.

Dette gjorde, at turen til Hammershus’ nye tiltag skulle besøges.

Vi ved desværre ikke, hvad der er gået galt, men forskelligt personale har fortalt, at der fortsat ikke er visiteret tid til at borger kan komme op.

Der er desværre mange steder, kommunikationen kan være gået galt. Har visitator ikke fået besked? Har planlæggeren ikke set at der er ændret i visitationen? Har man mangel på ressourcer? Bliver borger nedprioteret.

Er det ikke meningen, at borgere, hvis de ønsker det, skal op? Er det ikke sygdomsforebyggende at komme op, så man ikke får lungebetændelse, eller man kan mindske risikoen for tryksår.

Hans datter sidder på Sjælland og er uddannet inden for faget og krummer sine tæer.

Susanne Brink Larsen
Violvej 36, Aakirkeby