By-samarbejde med stor idébank: Der tales om jernbane og hotelkompleks

By-samarbejde med stor idébank: Der tales om jernbane og hotelkompleks

4-Kløver-Klyngen inviterer til søndagsfrokost og efterfølgende workshop denne søndag kl. 13 i Rø Medborgerhus, hvor der skal arbejdes videre med de mange planer for samarbejdet.

Klyngen, der involverer lokalområderne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø, holdt det første stormøde i Klemensker i foråret og har nedsat en række grupper som, er i gang på forskellige områder.

Der er en styre- og en kommunikationsgruppe, en gruppe, der arbejder med at udbygge stisystemet i klyngen, en Klemens Kro-gruppe, og en gruppe, der arbejdet med forslag om ensartede byporte. En kalender og en hjemmeside er kommet op at stå.

Man har dermed taget fat i nogle få af de mange forslag, der kom frem ved det første stormøde. Men mange andre ideer ligger altså og simrer:

Der er både de store omfattende som for eksempel etablering af en indendørs skøjtehal, en veteranjernbane fra Rø til Klemensker, et helårs badelands-hotelkompleks i Klemensker, en naturbørnehave, klatretårn i den tidligere BAF-silo og et Røbro Mølle-projekt.

Så er der nogle af de mindre omfattende og ”blødere” forslag, der blandt andet går på at skabe mere samarbejde og fællesskab på tværs af lokalsamfundene. Det er blandt andet ideer om fælles jule- og påskepyntning, fælles revy, oktoberfest og at samle sporten under én forening.