Byforening i brev til kommunen: Bopælspligten kræver flere ansatte

Byforening i brev til kommunen: Bopælspligten kræver flere ansatte

Gudhjem By- og Mindeforening foreslår nu regionskommunen, at der ansættes to-tre nye medarbejdere for en tidsbegrænset periode til udelukkende at arbejde med håndhævelse af bopælspligten.

Desuden foreslår man, at der udarbejdes en systematisk kvartalsvis statistik for, hvorledes arbejdet med håndhævelsen skrider frem, og at denne statistik offentliggøres løbende.

– Dels med sigte på orientering af borgerne i de enkelte bysamfund og dels som præventiv virkning i forhold til potentielle nye købere af ejendomme i de bopælspligtige byer, skriver byforeningen i en henvendelse til kommunalbestyrelsen.

– Vore forslag skyldes, at der er et stort sagsantal i gang og i vente. Det skyldes primært, at kommunen – og især de gamle kommuner – har ladet stå til i mange år. Når der åbenbart er udsendt over 150 breve, må der imødeses behov for en betydelig administrativ indsats.

– Det er jo de færreste husejere, der på baggrund af kommunens første henvendelse bare hurtigt flytter ind, sælger eller lejer ud. Det viser erfaringerne fra de første sager fra Gudhjem-Melsted, uddyber byforeningsformanden Jørgen Jespersen.

– Der bliver indgivet dispensationsansøgninger, der hyres advokater osv. og der skrives formentlig frem og tilbage mange gange i hver sag. Nogle sager ender måske med politianmeldelse – og det øger det administrative behov yderligere.

– Derfor bør indsatsen intensiveres betydeligt. Det koster, men til gengæld får kommunen jo en række nye borgere i form af tilflyttende ejere, lejere, eller nye købere, forudser byforeningen og vover et slag på tasken:

– Kommer der bare ca. 150 nye borgere til øen ved hurtig håndhævelse, så får kommunen en forøgelse af skatteindtægterne med 10-12 mio. kr. årligt ud fra en gennemsnitlig kommuneskat pr. borger på ca. 75.000 kr.

– Det kan jo nok finansiere to, tre medarbejdere i et par år. Vi får mere liv i byerne hele året, og det passer jo som fod i hose i forhold til visionen om 4.000 nye borgere på Bornholm, lyder det fra foreningen.