Kirkegård kasserer masser af gravsten

Kirkegård kasserer masser af gravsten

– Der er flere, der ønsker gravstederne nedlagt, end der ønsker at blive begravet heroppe. Så på et tidspunkt vil kirkegården måske være tom.

Det siger graver Michael Sander på Rutsker Kirkegård.

Flere af landets kirkegårde kender udfordringen, der opstår, når man fortsat vil have nogle pæne kirkegårde, men altså med færre gravsteder.

Rutsker Kirkegård etablerede for flere år siden en en lille mindelund med nogle gravsten fra nedlagte gravpladser. Mindelunden blev hurtigt fuld, og stenene fra sløjfede grave blev stillet op på lange rækker. Da de kasserede gravsten blev for mange, besluttede man sig for at gøre noget ved sagen.

I efteråret har graver Michael Sander været i gang med projektet:

– Vi har fældet nogle store træer og fjernet en masse gravsten. Vi skal have det til at se lidt pænere ud, og vi skal have plantet nogle træer og buske. Menighedsrådet skal lige til stilling til, hvordan de vil have det til at se ud, inden vi går videre. Så der sker ikke mere før til foråret.

Mindelunden består af gravsten, man i menighedsrådet har vurderet som de mest bevaringsværdige. Det kan være fra gravsteder over mennesker, der var meget kendte i sognet, eller specielle gravsten, som fortæller noget kulturhistorie.

Gravsteder bliver nedlagt efter en fredningsperiode, med mindre familien ønsker og betaler for en forlængelse. Her har tendensen i de seneste år været, at færre gravsteder bliver forlænget. Det skyldes blandt andet store prisstigninger på området.