Succes med flygtninge i job går landet rundt

Succes med flygtninge i job går landet rundt

Bornholm er Danmarks næstbedste kommune til at få flygtninge i arbejde, kun overgået af Fanø. Det indbragte tirsdag positiv omtale i dagbladet Politiken.

Næsten to ud af tre flygtninge har et job på Bornholm. Det opfylder rigeligt regeringens mål om, at hver anden flygtning skal være på arbejdsmarkedet. Kommunens eget mål er også nået, for det er på 60 procent, hvor 64 ud af 100 flygtninge i dag er i sving.

Jobcentrets integrationsleder Bo Rosendal fremhæver samarbejdet mellem kommunens sagsbehandlere og jobkonsulenter som det vigtigste, når han skal forklare, hvorfor det går så godt på Bornholm.

– Hos os sidder sagsbehandlerne og jobkonsulenterne på samme gang. Sagsbehandlerne har samtalerne med borgerne, mens jobkonsulenterne er i kontakt med virksomhederne, siger han.

– Helt konkret vil det sige, at sagsbehandleren kan tage borgeren i hånden og banke på hos jobkonsulenten for at høre, om der er et job, der matcher borgens kompetencer og ønsker. Omvendt kan jobkonsulenten let tage fat i sagsbehandleren, hvis en virksomhed efterspørger bestemte kompetencer. Det gør kommandovejene utrolig korte, og det gør, at vi hurtigt kan rykke på ting.

Bo Rosendal fremhæver også medarbejdernes tro på Bornholms flygtninge.

– De har været utroligt gode til at have en tro på, at disse borgere kan komme i beskæftigelse. Og hvis der er noget, der er evidens for, er det, at vores tilgang betyder noget. Tror vi på, at flygtninge kan komme i beskæftigelse, er der rent faktisk større sandsynlighed for, at de kommer det, siger han.