Modstanden mod epidemiloven, der indskrænker flere af grundlovens frihedsrettigheder, er noget af det, som deltagerne i fredagens demonstration på Store Torv kunne samles om. Foto: Berit Hvassum

Fakkeltog for frihed: Lokal modstandsgruppe mod nedlukning tager form

CORONA-AKTIVISME

Faklernes ild dannede en lysende ring omkring springvandet på Store Torv i Rønne fredag eftermiddag, da der var indkaldt til demonstration imod myndighedernes corona-restriktioner.

Antallet af fremmødte var stort nok til at række rundt om springvandet uden nævneværdige huller. Aldersmæssigt bestod kredsen af en blandet gruppe bornholmere, og foran faklerne stod en hel del børn, som var taget med deres forældre til demonstration. Næsten ingen havde mundbind på, men til gengæld blev der båret armbind imod brug af mundbind.

En familiefar holdt et skilt, hvorpå nogle af de centrale budskaber stod skrevet: “Stop epidemiloven. Afsæt regeringen. Nej til tvangsvacciner”. Der blev sunget protestsange og holdt taler, der advarede mod en striks nedlukning af samfundet.

Bag arrangementet stod Frihedsbevægelsens Fællesråd. Det er en løs paraplygruppe, der med Facebook som startpunkt er ved at etablere sig i de danske landsdele. På bevægelsens bornholmske Facebook-side, der er identisk med de øvrige landsdeles, understreges det, at Frihedsbevægelsens Fællesråd er politisk uafhængig og ikke har tilknytning til nogen partier:

“Vi ønsker at stå frit i arbejdet med at genvinde de frihedsrettigheder, vi burde være sikret gennem både vores grundlov og menneskerettigheder,” står der i præsentationen.

Facebook-gruppen, hvis administratorer ikke er fra Bornholm, har i skrivende stund 114 medlemmer.

Første aktion, flere på vej

Ved fredagens demonstration opfordrede flere talere de fremmødte til at finde sammen og organisere sig. Dagen efter, lørdag, ville nogle af demonstranterne mødes i Bølshavn for at planlægge den videre indsats, fortalte et par af de tilstedeværende til Bornholms Tidende, der ikke var blevet informeret om demonstrationen på forhånd og kom tilfældigt forbi. På Facebook beklager nogle af deltagerne sig over, at gårsdagens demonstrationer, der foregik i mange større byer, bevidst blev ignoreret af medierne, men det kan der være en naturlig forklaring på, når annonceringen af demonstrationerne foregår for en sluttet kreds af mennesker.

Det kan være, at det ændrer sig snart. Bornholms Tidende fik at vide, at det er demonstranternes hensigt at organisere sig og udpege en talsperson og andre ledere, der vil stille sig i spidsen for at planlægge lokale aktiviteter.

Et par af de demonstrerende fortalte, at de vil fortsætte med at markere deres modstand mod regeringens corona-kurs på Store Torv hver fredag i den kommende tid.

Bornholms Tidende kom tilfældigt forbi demonstrationen, da den nærmede sig sin afslutning, og fotografen nåede ikke frem, før de fleste fakler var slukket. Der var i omegnen af 50 mennesker til stede, mens demonstrationen stod på. Foto: Berit Hvassum