Hvis Bornholms Andelsmejeri havde fortsat udviklingen mod økologi i starten af nullerne, kunne Bornholm have græssende malkekøer på mange marker og enge, mener Anna Sofie Poulsen. Arkivfoto: Berit Hvassum

Landbruget er alt for vigtigt at overlade alene til landbruget

SYNSPUNKT

Prøv et lille tankeeksperiment: Hvis Bornholms Andelsmejeri havde fortsat udviklingen mod økologi i starten af nullerne, hvor fire store mælkeproducenter havde omlagt til økologi, så kunne Bornholm i dag have et mejeri som Thise.

 

Vi har brug for flere
små producenter,
som har mod på at bryde
de vante rammer og skabe
nogle nye bæredygtige ideer
til at producere kvalitetsfødevarer.

 

Bornholm kunne have græssende malkekøer på mange marker og enge, og store dele af Bornholm ville blive dyrket uden brug af pesticider til gavn for sommerfugle og anden natur.

Landbruget har været og skal være en vigtig del af Bornholm, men det skal nytænkes. Og lige som politik er alt for vigtigt til at overlade alene til politikerne, så er landbruget alt for vigtigt at overlade alene til landbruget.

Det betyder rigtig meget for udviklingen på Bornholm, hvilke valg der træffes i landbruget. Og de valg træffes af dem, der ejer landbrugsjorden.

Hvem ejer så jorden på Bornholm, kan man spørge? Selvejet udvandes. Det har i mange år været den fremherskende ejerform i landbruget, men er nu under pres. Vi ved, at der bliver færre og færre egentlige produktionsejendomme. Ejendomme bliver købt op og marker lagt sammen. De store ejendomme sælges for to-trecifrede millionbeløb. Derfor ejes de store ejendomme typisk af et selskab med en landmand, der driver jorden, som medejer. I Jylland ser man, hvordan ejendomme bliver købt op af udenlandske kapitalfonde. Dertil er vi vist ikke kommet på Bornholm, selv om udviklingen peger den vej.

En anden fremtid mulig

Men der er mulighed for at skabe en anden fremtid.

Bornholmerne kan i fællesskab eje landbrugsjord og stille den til rådighed for unge jordbrugere på rimelige vilkår. Så kan de unge komme i gang uden at gældsætte sig. Vi kan i fællesskab skabe et landbrug baseret på bæredygtighed og økologi.

Det er ikke en utopi, men noget der foregår lige nu, og hvor alle kan være med. Foreningen Økobornholm udbyder aktier i et nyt aktieselskab, Bornholms Økojord A/S. Selskabet skal købe landbrugsjord og forpagte den ud til økologisk drift.

Med Bornholms Økojord kan vi i fællesskab skabe mulighed for at afprøve nye dyrkningsformer for små og større bedrifter, som for eksempel skovlandbrug, permakultur, skovhaver, økologisk havebrug og måske også nye levefællesskaber.

Vi kan støtte dem, der allerede er i gang med deres økologiske jordbrug ved at danne netværk, hvor der udveksles viden og erfaringer, og vi kan understøtte de ændringer, der er på vej i det bornholmske landbrug ved at tiltrække nye ideer og mennesker til Bornholm.

Bornholms Økojord skal være med til at forme fremtiden for landbruget på Bornholm, og gerne i samarbejde med Bornholms Landbrug og Fødevarer. Det første møde om Bornholms Økojord blev faktisk afholdt på Kannikegård hos Bornholms Landbrug og Fødevarer.

Vi er ikke alene

I hele Danmark arbejdes der på nytænkning af ejerformer og dyrkningsformer. På Samsø har Samsø Økojord A/S købt to ejendomme, og i Dansk Økojord A/S har man investeret i ejendomme for 88 millioner kroner og har 750 hektar i drift.

Overskriften på dette synspunkt er hentet fra en artikel i Økologisk Landbrug den 25. september i år, som handlede om en inspirationsdag for landbrugsstuderende. Inspirationsdagen hjalp de studerende med at udvikle et forretningskoncept for en virksomhed, som kan etableres, uden at de skal skaffe mange millioner.

Der er ingen krav om, at forretningskonceptet skal være økologisk, men erfaringer fra tidligere år viser, at langt de fleste elever tænker i et økologisk eller biodynamisk koncept, som ofte giver en bedre bundlinje.

De studerende blev budt velkommen af Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard med disse ord:

– Vi har brug for flere små producenter, som har mod på at bryde de vante rammer og skabe nogle nye bæredygtige ideer til at producere kvalitetsfødevarer.

På Bornholm skal Bornholms Økojord gøre det muligt for flere små producenter at komme i gang med at dyrke jorden og være med til at sikre, at det lykkes for dem. Vær med til at få det til at ske.