Nedrivningen af den tidligere rockerborg, hvor Knaggana i sin tid holdt til, bliver blandt andet dyrere på grund af jordforurening. Foto: Jacob Jepsen

Rockerborg kommer til at koste kommunen mange penge

MILJØ

Den samlede regning for køb og nedrivning af den tidligere rockerborg på Nygårdsvej i Hasle løber op i over en million kroner.

Bornholms Regionskommune købte den faldefærdige ejendom i foråret 2019 med henblik på at rive den ned. Det har imidlertid trukket ud med at få arbejdet gjort, blandt andet fordi det viste sig at komme til at koste mere end det beløb, kommunalbestyrelsen allerede i november 2018 satte af til formålet.

Nu er der flere penge på vej. Natur- og miljøudvalget har sagt god for at putte ekstra 284.000 kroner i projektet. Dermed vil den samlede regning ende på 1.056.200 kroner – for køb, nedrivning med videre.

Kommunalbestyrelsen skal dog endeligt godkende bevillingen, inden entreprenøren kan gå i gang med opgaven.

Jorden er forurenet

Flere forhold er med til at fordyre nedrivningen, fremgår det af sagsfremstillingen.

Det handler blandt andet om, at der er blevet dumpet bygningsaffald på den forladte matrikel, og om jordforurening, fordi der har stået olietanke og efterladte bilvrag på grunden. Det vurderes, at der er cirka 100 tons forurenet jord.

Kommunen stillede sidste år ejendommen til rådighed for Beredskabsstyrelsen til afholdelse af rednings- og katastrofeøvelser:

“Dette har desværre medført, at bygningen nu fremstår endnu mere hærget og misligholdt, idet der yderligere er konstateret både hærværk og ulovligt ophold på ejendommen”, skriver administrationen.

Børn og unge har været på stedet, hvilket har givet anledning til bekymring i Hasle for, at nogen skulle komme til skade i ruinerne.

Ejendomsservice valgte derfor at frakoble forsyningen til bygningen og derefter indhegne hele området.

Plejecenter

Ejendommen har længe været betragtet som en øjebæ af mange i Hasle, men kommunen har yderligere en god grund til at poste penge i projektet:

Efter nedrivningen er det planen at sammenlægge grundstykket med den byggegrund, hvorpå det nye plejecenter Bykær skal placeres på området mellem Haslehallen og omfartsvejen Bykærvej.