Her i Østerlars synes Ralf Marcoux Skovgaard, det er oplagt at placere en ladestander. Så kan man nemlig stille sin bil til opladning, tage den smukke spadseretur ad det gamle banelegeme op til Østerlars Rundkirke og tilbage igen – til en opladt bil. Foto: Jens-Erik Larsen

Her vil de også have en ladestander: Endnu en gang styrker man kystbyerne

11 nye ladestationer til el-biler er i løbet af sommeren på vej til Bornholm, kunne Bornholms Tidende fortælle for nylig.

Set i lyset af kommunens plan om, at øen skal være mere bæredygtig, er det en positiv historie, fordi standerne vil gøre det mere attraktivt at køre elbil, og borgmester Winni Grosbøll slog da også i en pressemeddelelse fast, at i kommunen ”er vi rigtigt glade for samarbejdet og projektet i det hele taget”.

EU CAR står således for at finansiere tilslutningsafgifter, elektriker- og entreprenørarbejde, mens montage, drift og vedligehold af standerne efter et EU-udbud er lagt i hænderne på bilejernes forbruger- og interesseorganisation, FDM.

Placeringen af de 11 ladestandere, som man kan se på nærværende kort, giver dog anledning til en rynke i panden hos Ralf Marcoux Skovgaard, som er formand for Dagli’ Brugsen i Østerlars, hvorfor han indledte en dialog med regionskommunen, som man kan læse om andetsteds her på siden.

Hans pointe er, at samtlige ladestandere – bortset fra den i Aakirkeby – er placeret langs kysten hele vejen rundt om Bornholm, hvilket kan skyldes et ønske om at tækkes turisterne, men han mener ikke, at det er gavnligt i forhold til at opretholde de mindre bysamfund inde på øen.

– Det er endnu en handling i en lang række af handlinger fra regionskommunens side, der går på at styrke kystarealerne, sikkert af hensyn til turisterne, siger han til Bornholms Tidende.

– Men det, vi samtidig ser i prognoserne for befolkningen, er, at der sker en affolkning inde fra øen mod henholdsvis Rønne og de øvrige kystbyer. Det vil sige, at hvis man kigger længere frem – 15, 20, 30 år – så vil der stort set ikke være noget liv tilbage inde på øen, fordi alt vil være koncentreret ude ved kysten, og dét kan efter min bedste overbevisning ikke være særlig hensigtsmæssigt.

I den forbindelse mener du helt reelt, at det med også at etablere ladestandere i de mindre byer inde på øen er noget, der kan bidrage til stoppe udviklingen?

– Efter min opfattelse bør kommunen have en strategi, der går på ikke at affolke midtøen, siger Ralf Marcoux Skovgaard.

– Og det behøver ikke nødvendigvis være særlig voldsomme investeringer, der skal til, men at man tænker langsigtet og strategisk i forhold til, hvad man gør.

Og lige der skal man se ladestanderne som en brik i det store billede?

– Ja, det er en hel masse små brikker, der er med til at accelerere affolkningen af midtøen.

Det primære 

Nu har du så haft denne mailkorrespondance med regionskommunen, er der mere, du kan gøre?

– Ja, vi kommer til at gøre mere, men det primære nu er, at vi gør opmærksom på, at man tænker forkert. Det er meget fint, at man vil styrke kysten, og det skal man også være velkommen til, men kommunen er nødt til at også tage hensyn til, hvad der sker inde midt på øen, for at det ikke skal dø ud, siger Ralf Marcoux Skovgaard.

Og når man befinder sig i Østerlars, er det gakket at skulle køre fem-seks kilometer til Gudhjem for at finde en ladestander?

– Ja, jeg ved ikke, hvad sådan en koster, men har man en begrænsning på 11 ladestandere, skal man tænke sig godt om i forhold til, hvor de skal placeres. Og noget af det, jeg lægger mærke til, er, at kommunen har været i dialog med fire kystnære byer eller områder, og det er da indlysende, at de ikke vil pege på nogle af de små byer inde på øen, når de kan pege på sig selv og andre kystbyer. Man spørger aldrig minoriteten inde på øen, man spørger der, hvor der bor flest, og det er klart, at mere vil have mere, som jeg også har skrevet til kommunen, siger Ralf Marcoux Skovgaard, som i sin korrespondance med kommunen blandt andet fyrer denne bredside af:

”Folk inde på øen kan ikke forstå, at det konstant er udkanten/vandkanten, der bliver prioriteret, når man fra de belastede byer og vores egen turistorganisation gerne ser turismen blive trukket ind på øen også”.

Sådan fordeler Bornholms elstandere sig. Illustration: FDM/BRK

Mail til regionskommunen:
Østerlars har en grund,som egner sig fortrinligt til en ladestander

 

Da Ralf Marcoux Skovgaard, formand for Dagli’ Brugsen i Østerlars, blev opmærksom på placeringen af de 11 nye ladestandere til elbiler på Bornholm, sendte han denne mail til regionskommunen:

”I dagens udgave af Bornholms Tidende kan vi læse om BRK’s planer om opsætning af ladestandere. Endnu en gang føler indbyggerne inde på øen sig forbigået af kommunens planer. De har end ikke været kontaktet for at blive informeret om kommunens planer. I Østerlars har vi i Dagli’Brugsen en grund, som ville egne sig fortrinligt til opsætning af en ladestander, nemlig grunden efter den nedlagte tankstation ved busstoppestedet ”Gamlevældevej”. Dagli’Brugsens bestyrelse vil givet positivt overveje en henvendelse fra BRK vedr. opstilling af en stander. Så vil også trafikanter, der primært bevæger sig inde på øen og ikke nødvendigvis langs kysten, kunne udnytte tilbuddet om strøm”.

Han slutter brevet med at spørge, om regionskommunen mon kunne have et ønske om at lade også Østerlars få en ladestander?

I et svar på Ralf Marcoux Skovgaards mail skriver centerchef i vejdrift Bjarne Freund-Poulsen fra Bornholms Regionskommune blandt andet:

”Der har i valget af placeringer været en forudgående proces og løbende dialog med de fleste udbydere af ladestandere i DK, Destination Bornholm, Taxaforeningen samt byforeningerne af de fire største byer uden for Rønne (Allinge, Nexø, Hasle og Aakirkeby), for at kunne dække øen bedst muligt ikke kun for Bornholmerne, men også tilrejsende gæster. Her er der desuden også taget hensyn til, at udviklingen inden for elbiler klart viser, at herboende Bornholmere ved køb af elbil samtidig vil foretage den største del af deres opladning hjemme (…) Ligeledes ligger der noget forskning, som DTU er med ind over, som efterfølgende, når ladestandere er taget i brug, også er en del af CAR-EU projektet, og som også har været med ind over i vores overvejelser af vores endelige valg af placeringer”.

Ralf Marcoux Skovgaard finder dog ikke forklaringen tilfredsstillende, svarer han tilbage:

”Fordi den netop går efter princippet ”mere skal mere”. De i forvejen overbelastede byer i turistmæssig henseende får ingen form for aflastning. Vi har i Østerlars nogle af Bornholms mest besøgte attraktioner (Østerlars Rundkirke og Born-Park). Det ville være oplagt at stille bilen til opladning ved Brugsen og tage den smukke spadseretur ad det gamle banelegeme op til rundkirken og tilbage igen – og så vil bilen være opladet”.

Med på råd

Han fortsætter:

”Jeg har umiddelbart svært ved at forestille mig, at et forskningsprojekt skulle begrænse antallet af ladestandere. Folk inde på øen kan ikke forstå, at det konstant er udkanten/vandkanten, der bliver prioriteret, når man fra de belastede byer og vores egen turistorganisation gerne ser turismen blive trukket ind på øen også. På den måde kan man lette trykket på vandkanten og måske hindre udtyndingen af områderne inde på øen”.

Hertil forklarer Bjarne Freund-Poulsen blandt andet, at i forhold til turisterne er netop Destination Bornholm taget med på råd for, med den begrænsning der trods alt i projektet rent økonomisk, at dække øen bedst muligt.

Han skriver videre blandt andet:

”Hvis udbredelsen af elbiler bliver som håbet i hele DK, vil der jo kunne være udbydere af ladestandere, som ser en forretningsmæssig ide at sætte en ladestander op i Østerlars, men netop dette aspekt har også været en væsentligt faktor i vores valg af placering. Det er ikke BRK, som selv driver selve ladestanderne, men en virksomhed, hvor også økonomien spiller en meget væsentlig faktor, og det har i stor grad også betydning i at byde ind på opgaven”.

Og han runder sit svar således af:

”Alt i alt har vi fået en klart bedre dækning af hele øen og her tænkes i forhold til de kilometerafstande, der er, og hvordan kørselsmønstrene er, gennem dette EU projekt og uden deres støtte havde vi ingen fået, så det er jo også værd at glæde sig over”.

Borgmester Winni Grosbøll. Foto: Jacob Jepsen

Borgmesteren: Jeg glædes først og fremmest

 

Når det kommer til de ladestandere til elbiler, som vil blive etableret i løbet af sommeren, vil borgmester Winni Grosbøll (S) først og fremmest glæde sig over, at de overhovedet kommer:

– Jeg vil tillade mig at være glad for, at vi har fået tiltrukket en masse EU-midler til at udrulle infrastruktur på Bornholm, siger hun.

– Det, synes jeg, er en rigtig god nyhed for alle på Bornholm, også dem, der bor i Østerlars. Dernæst kan jeg sige, at der fra administrationens side har været lavet et arbejde, som jeg selv ikke har været en del af, med en række aktører på området, som tilsammen har fundet ud af, hvordan man skal fordele standerne, så det giver bedst mening for Bornholm. Og det er ikke kun til gavn for turister. Engang imellem skal vi også huske på, at 80 procent af alle bornholmerne bor i kystzonen, det er ikke kun turisterne, der gør det. Og hvis man kører benzinbil, risikerer man jo også, at der er for eksempel fem kilometer til den nærmeste tankstation. Selvfølgelig kan man diskutere, om standerne skulle stå i den ene eller anden by, men overordnet set er det godt for Bornholm på alle parametre.

Adspurgt om, hvorvidt det er en god idé at placere ladestanderen i Gudhjem på havnen, når kommunen har et ønske om, at folk parkerer deres biler oppe i byen, siger Winni Grosbøll:

– Det kan der være en pointe i, så jo, det må de se på i den gruppe, der har siddet med det, tænker jeg. Og jeg kan ikke forestille mig, det gør den store forskel, om den placeres på havnen eller oppe ved eksempelvis møllen.